کاسی‌ها در حدود هزارهٔ سوم پیش از میلاد و پیش از آن از راه قفقاز وارد فلات ایران شدند، از نواحی آذربایجان و طالش عبور کردند و سپس در غرب و جنوب غربی دریای خزر اسکان نمودند و به تدریج به نواحی استان قزوین و همدان آمدند، نخستین بار همدان را ساختند و آن را آکسیان نام نهادند. سرانجام در هزارهٔ دوم پیش از میلاد در نواحی جنوبی‌تر در لرستان، کوهستان‌های شمالی جلگهٔ شوش در لرستان و در حدود استان کرمانشاه در مرز شرقی سوبی‌گالایان (در حدود جنوب کرمانشاه) ساکن شدند...

فایل(های) الحاقی

کاسی‌ها kasiha.pdf 32 KB application/pdf