آفتاب

حمل نخاله بانیسان وخاورقبول تخریب وبرشکاریحمل نخاله بانیسان وخاوردرتهران بابارگیری کارگروماشین الات اجاره ماشین الات تخریب واواربرداری وخاکبرداری قبول تخریب کلی وجزئی برشکاری اهن الات وخریداری ضایعات 09352401598 09190231721
اطلاعات تماس آگهی

۰۹۳۵۲۴۰۱۵۹۸

، تهران ، سیدخندان