آفتاب

بذرکار کودکار DF-250



بذرکار کودکار DF-250

بذرکار کودکار DF-250

مزايا:

1- بذركاركود كارهاي DF-250 علاوه بر سيستم كاشت بذرتوانائي و كاشت كود در جواربذر را دارا مي باشد. ( مزارع آبي) .

2- دراين نوع بذر كار ها با استفاده از 2 سيستم جداگانه گيربكس و توزيع و انتقال بذروكود مي توان به هر ميزان بذرو كود كه موردنياز باشد كشت نمود.

3- با استفاده ازاين دستگاه مي توان انواع بذرغلات ونيز كود فسفات و اوره كشت نمود.

       

http://www.keshtgostartabriz.com/images/5.jpg

 

 

 

 

مشخصات فني :

  • عرض كار : 250 سانتي متر
  • رديفهاي كاشت : 21-19-17
  • ظرفيت كل مخزن بذر و كود: 450 ليتر.
  • نوع تاير : 16*6.00
  • عرض حمل و نقل : 250 سانتي متر.
  • ارتفاع دستگاه : 130 سانتي متر.
  • فاصله رديفهاي كشت : 15-13-10 سانتي متر.
  • سرعت كار درمزرعه : 9-6 كيلومتر در ساعت.
  • ميزان كاشت : 2-1.8 هكتار در ساعت.

 

 

http://www.keshtgostartabriz.com/images/3.GIF

شرکت صنعتی باربدگستران میلاد تک                با شماره تماس:04432253880              باسایت: barbadtak.com          ایدی تلگرام:@barbadtak

 


اطلاعات تماس آگهی

09363702385

، ، آذربایجان غربی ارومیه خیام شمالی کوچه خان باباخان ساختمان ارک طبقه یک واحد5