آفتاب

تولید و چاپ نایلون و خرید و فروش دستگاه های چاپمشاوره و آموزش در زمینه تولید و چاپ، خرید و فروش دستگاه های چاپ 09150040693 رحمانی

تولید انواع نایلون های رکابی، موزی ، زباله، رنگی

چاپ انواع نایلون ها

تولید به صورت جزئی و  تناژ، صادرات به عراق، تولید و ارسال برای همکاران عزیز

مشاوره و آموزش در زمینه تولید و چاپ، خرید و فروش دستگاه های چاپ

09150040693 رحمانیاطلاعات تماس آگهی

09150040693

، ، شهرک صنعتی شماره 1