آفتاب

شرکت تخریب ساختمانی و خاکبرداری شهبازیتخریب ساختمان و خاکبرداری شهبازی و خرید موتور خانه های فرسوده در تبریز و شهرستان ها

تخریب باایمنی بالا

با کم ترین زمان 

با قیمت مناسب

با دستگاه های سبک وسنگین 

با کارگر های کارکش 

آمادگی قراردات بستن با شرکت های شخصی ودولتی

آمادگی خدمات رسانی به هم شهری های عزیر هستیم 

شماره های تماس 09148517016   09384745249     04135278215اطلاعات تماس آگهی

09384745249

، تبریز ، تبریز عباسی