نام فارسى اگزازپام
  نام انگليسى OXAZEPAM
  نام تجارى دارو Ox-Parn, Serax, Zepex
  گروه دارويى آرام‌بخش / خواب آور
  گروه شيميايى دارو بنزوديازپين
  مكانيسم اثر با تشديد اثر مهارى GABA سطح زيرقشرى دستگاه عصبى مرکزى شامل سيستم ليمبيک و تشکيلات مشبک را تضعيف مي‌کند.
  موارد مصرف اضطراب، محروميت الکل.
  ميزان مصرف اضطراب:
بالغين: ۳۰ـ۱۰ mg خوراکى سه تا چهار بار در روز.
محروميت الکل:
بالغين: ۳۰ـ۱۰ mg خوراکى سه تا چهار بار در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به بنزوديازپين‌ها، گلوکوم با زاويه تنگ، جنون، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، بچه‌هاى کوچکتر از ۱۲ سال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: سرگيجه، خواب‌آلودگي، منگي، سردرد، اضطراب، ترمور، خستگي، افسردگي، بي‌خوابي، هذيان، هيجان، پارادوکس، فراموشى گذرا.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي.
پوستي: راش، درماتيت، خارش.
قلبي‌عروقي: کاهش فشارخون وضعيتي، تغييرات نوار قلب، تاکيکاردي، کاهش فشارخون.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، وزوز گوش، ميدرياز.
احتياطات: در پيري، ناتواني، بيمارى کبدي، بمارى کليوي، سابقه اعتياد، COPD، افسردگى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۳ـ۲ ساعت. انتشار: از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: عمدتاً کليوى و مقدارى از راه مدفوع (نيمه عمر ۱۵ـ۵ ساعت).
تداخلات داروئي: داروهاى ضدتشنج، سداتيوها و الکل باعث افزايش تضعيف CNS مي‌شوند؛ باعث کاهش اثر ضدپارکينسونى لوودوپا مي‌شود؛ سايمتيدين باعث افزايش سطح پلاسمائى و عوارض آن مي‌شود؛ سيگار باعث کاهش اثر سداتيو و ضداضطرابى آن مي‌شود؛ باعث افزايش سطح فني‌توئين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون (ايستاده و خوابيده)، نبض: در صورتي‌که فشار سيستوليک ۲۰mmHg کاهش يابد، مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک اطلاع دهيد؛ کنترل تنفس هر ۵ تا ۱۵ دقيقه در درمان وريدي.
ـ آزمايشات خوني: CBC در طول درمان طولاني‌مدت، ديسکرازى خونى به‌ندرت ايجاد مي‌شود.
ـ بيارى کبدي: ALT, AST, بيليروبين، کراتينين، LDH، آلکالن فسفاتاز.
توصيه‌ها:
ـ به‌خاطر ايجاد علائم گوارشى دارو با غذا يا شير مصرف شود.
ـ آدامس بدون قند، آب‌نبات سفت، جرعه‌هاى مکرر آب براى خشکى دهان استفاده شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ به‌هنگام حرکت کردن در شروع درمان به‌خاطر احتمال ايجاد خواب‌آلودگى و سرگيجه به بيمار کمک شود.
ـ اقدامات حفاظتى شامل نرده‌هاى کنار تخت فراهم شود.
ـ بلعيده‌شدن دارو را چک کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: کاهش اضطراب، بي‌قراري، بي‌خوابي.
وضعيت‌ رواني: خلق و خوي، احساس، الگوى خواب، خواب‌آلودگي، سرگيجه.
وابستگى فيزيکي: علائم محروميت: سردرد، تهوع، استفراغ، درد عضلاني، ضعف، ترمور، تشنج، بعد از استفاده طولاني‌مدت، تمايلات خودکشي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دارو ممکن است با غذا مصرف شود.
ـ براى استرس‌هاى روزانه يا به‌مدت بيش از ۴ ماه استفاده نشود مگر با نظارت پزشک، بيش از مقدار تجويزشده مصرف نشود زيرا ممکن است باعث ايجاد عادت شود.
ـ اجتناب از داروهاى OTC (ضدسرفه، ضدسرماخوردگى و تب يونجه) مگر با صلاحديد پزشک.
ـ به‌خاطر ايجاد خواب‌آلودگي، از رانندگى و ديگر فعاليت‌هائى که نياز به هوشيارى دارد خوددارى کند.
ـ اجتناب از مصرف الکل و ديگر مضعف‌هاى سيستم عصبى مرکزى مگر با موافقت پزشک.
ـ مصرف دارو بعد از استفاده طولاني‌مدت به‌طور ناگهانى قطع نشود.
ـ به‌خاطر احتمال غش‌کردن به آهستگى بلند شويد.
ـ خواب‌آلودگى ممکن است در شروع درمان بدتر شود.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: ALT, AST, بيلي‌روبين.
کاهش: RAIU
افزايش کاذب: OHCSـ۱۷
درمان مصرف بيش از حد دارو: لاواژ، علائم حياتي، اقدامات حمايتي.