نام فارسى امگا ـ ۳ مارين تري‌گليسيريد
  نام انگليسى OMEGA-3 Marine Triglyceride
  نام تجارى دارو Maxepa
  گروه دارويى تأمين پيش‌سازهاى تري‌گليسريد
  گروه شيميايى دارو اسيدهاى چرب سيرنشده
  مكانيسم اثر اين ماده حاوى اسيدهاى چرب اشباع نشده استخراج شده از آبزيان است:
Eicosapentaenoic Acid, Docosahexanoic Acid
  موارد مصرف در بيماران با هيپرتري‌گليسريدمى متوسط تا شديد (در درمان هيپرکلسترولمى کاربردى ندارد).
  ميزان مصرف بيمارى عروق کرونر:
بالغين: ۲ـ۱ کپسول خوراکى ۳ بار در روز همراه غذا مصرف مي‌شود.
موارد منع مصرف:
کودکان، حاملگي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: اسهال.
احتياطات: اختلالات انعقادي، ديابت قندي.