آفتاب

ايتراکوتازول - ITRACONAZOLE

  نام فارسى ايتراکوتازول
  نام انگليسى ITRACONAZOLE
  نام تجارى دارو Sporanox
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو مشتق تری آزول
  مكانيسم اثر باعث مهار آنزیم Cy-P450 و مهار سنتز ارگوسترول که یکی از اجزاء اصلی دیواره سلولی درماتوفیت‌ها است می‌شود.
  موارد مصرف کاندیدیازیس مهبلی، درماتومایکوز، کراتیت قارچی، کاندیدیازیس دهانی، پیتریازیس ورسیکالر.
  ميزان مصرف بالغین: 200mg در روز در 2 دوز منقسم.
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
سردرد، خستگی، تهوع، ادم، بثورات پوستی، هیپوکالمی، اختلالات کبدی.
احتیاطات: حاملگی (گروه C) و شیردهی.

ايتراکوتازول - ITRACONAZOLE

  نام فارسى ايتراکوتازول
  نام انگليسى ITRACONAZOLE
  نام تجارى دارو Sporanox
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو مشتق تری آزول
  مكانيسم اثر باعث مهار آنزیم Cy-P450 و مهار سنتز ارگوسترول که یکی از اجزاء اصلی دیواره سلولی درماتوفیت‌ها است می‌شود.
  موارد مصرف کاندیدیازیس مهبلی، درماتومایکوز، کراتیت قارچی، کاندیدیازیس دهانی، پیتریازیس ورسیکالر.
  ميزان مصرف بالغین: 200mg در روز در 2 دوز منقسم.
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
سردرد، خستگی، تهوع، ادم، بثورات پوستی، هیپوکالمی، اختلالات کبدی.
احتیاطات: حاملگی (گروه C) و شیردهی.