آفتاب

ايزوترتينوئين - ISOTRETINOIN

  نام فارسى ايزوترتينوئين
  نام انگليسى ISOTRETINOIN
  نام تجارى دارو Accutan
  گروه دارويى ضد آکنه
  گروه شيميايى دارو مشتق ویتامین A، و ایزومراسیدرتینوئیک
  مكانيسم اثر با مهار ترشح غدد سباسه پوست و کاهش اندازۀ غدد چربی ساز و هم‌چنین مهار کراتینیزاسیون اثر خود را اعمال می‌کند.
  موارد مصرف آکنه شدید، اختلالات کراتینی شدن پوست مانند پیتیریازیس هیپرکراتوزیس، یا ایکتیوزلاملار.
  ميزان مصرف بالغین: 2- ۵/۰ mg/kg/day در 2 دوز منقسم به‌مدت 3-2 هفته.
موارد منع مصرف: حاملگی (در گروه X)، شیردهی، حساسیت به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
پوستی: ترک گوشه لب، خشکی پوست، خارش.
گوارشی: تهوع، استفراغ، درد شکم.
دیگر موارد: تحریک چشم، کونژونکتیویت، بی‌خوابی، خواب‌آلودگی، خون‌دماغ، کاهش تحمل به لنز.
ملاحظات پرستاری:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به‌علت احتمال حساسيت به دارو، بهتر است بيمار همزمان با مصرف دارو از پوشش مناسب و عينک ضدآفتاب استفاده کند.
ـ کنترل قند خون در افراد ديابتى بايد با حساسيت بيشترى انجام شود زيرا حين مصرف دارو کنترل قند خون مشکل‌تر است.
ـ به سبب اثرات ترانوژن دارو، بهتر است بيمار تا يک‌ماه پس از قطع مصرف دارو هم از اهداء خون خوددارى کند.

ايزوترتينوئين - ISOTRETINOIN

  نام فارسى ايزوترتينوئين
  نام انگليسى ISOTRETINOIN
  نام تجارى دارو Accutan
  گروه دارويى ضد آکنه
  گروه شيميايى دارو مشتق ویتامین A، و ایزومراسیدرتینوئیک
  مكانيسم اثر با مهار ترشح غدد سباسه پوست و کاهش اندازۀ غدد چربی ساز و هم‌چنین مهار کراتینیزاسیون اثر خود را اعمال می‌کند.
  موارد مصرف آکنه شدید، اختلالات کراتینی شدن پوست مانند پیتیریازیس هیپرکراتوزیس، یا ایکتیوزلاملار.
  ميزان مصرف بالغین: 2- ۵/۰ mg/kg/day در 2 دوز منقسم به‌مدت 3-2 هفته.
موارد منع مصرف: حاملگی (در گروه X)، شیردهی، حساسیت به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
پوستی: ترک گوشه لب، خشکی پوست، خارش.
گوارشی: تهوع، استفراغ، درد شکم.
دیگر موارد: تحریک چشم، کونژونکتیویت، بی‌خوابی، خواب‌آلودگی، خون‌دماغ، کاهش تحمل به لنز.
ملاحظات پرستاری:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به‌علت احتمال حساسيت به دارو، بهتر است بيمار همزمان با مصرف دارو از پوشش مناسب و عينک ضدآفتاب استفاده کند.
ـ کنترل قند خون در افراد ديابتى بايد با حساسيت بيشترى انجام شود زيرا حين مصرف دارو کنترل قند خون مشکل‌تر است.
ـ به سبب اثرات ترانوژن دارو، بهتر است بيمار تا يک‌ماه پس از قطع مصرف دارو هم از اهداء خون خوددارى کند.