نام فارسى اينترفرون گاما
  نام انگليسى INTERFERON GAMMA
  نام تجارى دارو Actimmunne
  گروه دارويى تقویت‌کننده سیستم ایمنی
  گروه شيميايى دارو پروتئین انتروفرون گامای انسانی
  مكانيسم اثر باعث فعال کردن فاگوسیت‌ها و تشکیل متابولیت‌های سمی می‌شود. هم‌چنین نقش لمفوکین از نوع اینترلوکین را بازی می‌کند (این ماده از لمفوسیت‌های T فعال شده توسط آنتی‌بادی ترشح می‌شود).
  موارد مصرف کاهش شدت و دفعات عفونت در افراد مبتلا به گرانولوماتوز مزمن
  ميزان مصرف بالغین و کودکان: به مقدار 50mcg/m^2 به‌صورت زیرجلدی سه‌بار در هفته.
موارد منع مصرف: سابقه حساسیت مفرط به داروهای صناعی حاصل از E.coli.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
عمومی: تب، سردرد، خستگی، کاهش وزن.
گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکمی.
پوستی: بثورات، آریتم محل تزریق.
احتیاطات: حاملگی (گروه C)، شیردهی.
ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
ـ بهتر است ضمن درمان با انجام CBc و آزمون‌هاى کليوى و کبدى وضعيت بيمار را تحت نظر داشته باشيد.