نام فارسى اينسکت رپلنت
  نام انگليسى INSECT REPELLENT
  نام تجارى دارو Flype
  گروه دارويى دورکننده حشرات
  گروه شيميايى دارو مشتق تولامید وفتالات
  موارد مصرف جلوگیری از گزش موضعی حشرات (در مقابل حشرات سمی مانند پشه، کنه، کک و ساس)، دور گردن زالو.
  ميزان مصرف برحسب نیاز مقدار کافی از کرم برروی پوست مالیده می‌شود.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاری:
آموزش به بیمار و خانواده:
- به بیمار توضیح دهید از مالیدن دارو نزدیک چشم‌ها، غشاهای مخاطی و چین‌خوردگی‌های پوست اجتناب کند.
- به بیمار توصیه کنید از تماس دارو با مواد پلاستیکی اجتناب کند.