آفتاب

ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي) - IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)

  نام فارسى ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي)
  نام انگليسى IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)
  نام تجارى دارو Dendrid . Herplex . IDU . Stoxil
  گروه دارويى آنتي‌ويرال
  گروه شيميايى دارو نوکلئوزید پیریمیدینی.
  مكانيسم اثر با جایگزینی به جای تیمیدن DNA ویروس و افزایش زمینه شکستگی رشته DNA باعث ایجاد اختلال در سنتز DNA ویروس و مهار دوباره‌سازی آن می‌شود.
  موارد مصرف کراتیت ناشی از هرپس سیمپلکس، سیتومگالوویروس، واریسلازوستر، به تنهائی یا همراه با کورتیکواستوروئید.
  ميزان مصرف بالغین و کودکان: 1 قطره از دارو را هر 1 ساعت در طول روز و هر 2 ساعت در طول شب در داخل چشم بچکانید؛ پماد موضعی را هر 4 ساعت به مدت 1 هفته در محل مالیده و در صورتی‌که پاسخی مشاهده نشد مصرف دارو را قطع کنید.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
چشم، گوش، حلق و بینی: ترمیم ضعیف زخم‌های قرنیه، کدورت بینائی در برخی مواقع، افزایش رشد ارگانیسم‌های غیرحساس.
احتیاطات: در حساسیت مفرط به آنتی‌بیوتیک، حاملگی (در گروه C قرار دارد)، با احتیاط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: از طريق بافت‌هاى چشمى به ميزان اندک. انتشار: از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: توسط نوکلئوتيدازها و دآمينازها غير فعال مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ قبل از استفاده از دارو، دست‌ها را شسته و ترشحات و دلمه را از روى چشم پاک کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را تا زمان استفاده در يخچال و در ظروف تيره‌رنگ، نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: برطرف شدن قرمزى التهاب، اشک‌ريزش، ترس از نور.
آلرژي: خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دارو را دقيقاً به‌همان صورت تجويز شده مصرف نمايد.
ـ عدم استفاده از مواد آرايشى چشم، حوله و ديگر ترکيبات داروئى چشم؛ زيرا ممکن است عفونت مجدد ايجاد شود.
ـ نوک ظروف حاوى دارو (قطره‌چکان) نبايد با چشم تماس پيدا کند.
ـ گزارش کردن خارش، افزايش قرمزي، سوزش، احساس گزش، و تورم: در اين صورت مصرف دارو بايد قطع شود.
ـ در موقع استفاده از پماد ممکن است تارى ديد به‌وجود آيد.

ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي) - IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)

  نام فارسى ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي)
  نام انگليسى IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)
  نام تجارى دارو Dendrid . Herplex . IDU . Stoxil
  گروه دارويى آنتي‌ويرال
  گروه شيميايى دارو نوکلئوزید پیریمیدینی.
  مكانيسم اثر با جایگزینی به جای تیمیدن DNA ویروس و افزایش زمینه شکستگی رشته DNA باعث ایجاد اختلال در سنتز DNA ویروس و مهار دوباره‌سازی آن می‌شود.
  موارد مصرف کراتیت ناشی از هرپس سیمپلکس، سیتومگالوویروس، واریسلازوستر، به تنهائی یا همراه با کورتیکواستوروئید.
  ميزان مصرف بالغین و کودکان: 1 قطره از دارو را هر 1 ساعت در طول روز و هر 2 ساعت در طول شب در داخل چشم بچکانید؛ پماد موضعی را هر 4 ساعت به مدت 1 هفته در محل مالیده و در صورتی‌که پاسخی مشاهده نشد مصرف دارو را قطع کنید.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
چشم، گوش، حلق و بینی: ترمیم ضعیف زخم‌های قرنیه، کدورت بینائی در برخی مواقع، افزایش رشد ارگانیسم‌های غیرحساس.
احتیاطات: در حساسیت مفرط به آنتی‌بیوتیک، حاملگی (در گروه C قرار دارد)، با احتیاط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: از طريق بافت‌هاى چشمى به ميزان اندک. انتشار: از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: توسط نوکلئوتيدازها و دآمينازها غير فعال مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ قبل از استفاده از دارو، دست‌ها را شسته و ترشحات و دلمه را از روى چشم پاک کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را تا زمان استفاده در يخچال و در ظروف تيره‌رنگ، نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: برطرف شدن قرمزى التهاب، اشک‌ريزش، ترس از نور.
آلرژي: خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دارو را دقيقاً به‌همان صورت تجويز شده مصرف نمايد.
ـ عدم استفاده از مواد آرايشى چشم، حوله و ديگر ترکيبات داروئى چشم؛ زيرا ممکن است عفونت مجدد ايجاد شود.
ـ نوک ظروف حاوى دارو (قطره‌چکان) نبايد با چشم تماس پيدا کند.
ـ گزارش کردن خارش، افزايش قرمزي، سوزش، احساس گزش، و تورم: در اين صورت مصرف دارو بايد قطع شود.
ـ در موقع استفاده از پماد ممکن است تارى ديد به‌وجود آيد.