آفتاب

ايکتيول - ICHTHYOL (Ichthammol)

  نام فارسى ايکتيول
  نام انگليسى ICHTHYOL (Ichthammol)
  گروه دارويى آنتي‌بيوتيک موضعى
  موارد مصرف التهابات مزمن پوستی (لوپوس اریتماتوز، پسوریاز، باد سرخ، گزش حشرات، کودک).
  ميزان مصرف بالغین و کودکان: به مقدار لازم جهت پوشاندن ضایعات 4-3 بار در روز.

ايکتيول - ICHTHYOL (Ichthammol)

  نام فارسى ايکتيول
  نام انگليسى ICHTHYOL (Ichthammol)
  گروه دارويى آنتي‌بيوتيک موضعى
  موارد مصرف التهابات مزمن پوستی (لوپوس اریتماتوز، پسوریاز، باد سرخ، گزش حشرات، کودک).
  ميزان مصرف بالغین و کودکان: به مقدار لازم جهت پوشاندن ضایعات 4-3 بار در روز.