نام فارسى اکسپکتورانت ـ دى
  نام انگليسى EXPECTORANT-D
  نام تجارى دارو Histolit-D
  گروه دارويى خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان
  گروه شيميايى دارو تركيب اكسپكتورانت به‌همراه دكسترومتورفان
  موارد مصرف تخفيف سرفه و علائم سرماخوردگي.
  ميزان مصرف بالغين: 5 تا 10ml به‌صورت خوراكى هر 6-4 ساعت.
كودكان (6-4 سال): ۵ـ۵/۲ ml خوراكى هر 6-4 ساعت.
كودكان (4-2 سال): ۵/۱ ml خوراكى هر 6-4 ساعت.
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر به تك‌نگار هريك از اجزاء تركيب مراجعه شود).