نام فارسى اريترومايسين (چشمي)
  نام انگليسى ERYTHROMYCIN (Ophthalmic)
  نام تجارى دارو AK-Mycin, Ilotycin
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو سنتز پروتئين باكترى را مهار مي‌كند.
  موارد مصرف عفونت‌هاى خارجى چشم مانند كونژونكتيويت كلاميديائى و گونوكي، به‌عنوان پروفيلاكسى براى عفونت چشمى نوزادان (اَُفتالميانئوناتاروم).
  ميزان مصرف روزى 1 تا 4 بار به‌مقدار لازم مصرف كنيد.
افتالمى نوزادان:
بلافاصله پس از تولد، پماد را برروى ملتحمه بماليد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: كاهش ترميم، زخم‌هاى قرنيه، تارى ديد، گهگاهي، رشد بيش از حد ارگانيسم‌هاى غيرحساس.
احتياطات: در حساسيت آنتي‌بيوتيكى با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
دست‌ها را بشويد و قبل از استفاده، ترشحات و دلمه را از روى چشم پاک کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتاق و در ظروف دربسته نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: نبود قرمزي، التهاب، اشک‌ريزش.
حساسيت: خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دارو را دقيقاً به شيوه گفته شده مصرف کنيد.
ـ عدم استفاده از حوله و ترکيبات آرايشى و ترکيبات داروئى ديگر؛ زيرا عفونت ممکن است ايجاد شود.
ـ نوک ظروف محتوى دارو نبايد با چشم تماس يابد.
ـ موارد زير را گزارش کند: خارش، افزايش قرمزي، سوزش، احساس گزش، تورم؛ در اين صورت مصرف دارو بايد قطع شود.
ـ در زمان استفاده از پماد چشمى ممکن است تارى ديد به‌وجود آيد.