نام فارسى اروگوتامين کامپاند
  نام انگليسى ERGOTAMINE COMPOUND
  نام تجارى دارو Migril
  گروه دارويى ضد ميگرن
  گروه شيميايى دارو تركيب ارگوتامين، سايكليزين، كافئين
  ميزان مصرف با شروع اولين علامت شروع سردرد 2-1 قرص مصرف‌شده و درصورت لزوم هر نيم‌ساعت 1-۵/۰قرص مصرف شود. حداكثر دوز دارو در هر حمله سردرد 4 قرص و در هر هفته 6 قرص است (از اين دارو براى پيشگيرى از حمله ميگرن استفاده نمي‌شود).
موارد منع مصرف: اختلالات كليه و كبد، زخم پپتيك، آنمى بافت، اختلالات عروقى (كرونرها و عروق محيطي، هيپرتيروئيديسم).
  توضيحات دارو براى اطلاعات بيشتر به تك‌نگارهاى EROGOTAMIN-C و CYCLIZIN و CAFFEINE مراجعه شود).