نام فارسى ادي‌تي‌ايت کلسيم سديم
  نام انگليسى EDETATE CALCIUM DISODIUM
  نام تجارى دارو Calcium Disodium Versenate
  گروه دارويى پادزهر مسموميت با فلزات سنگين
  گروه شيميايى دارو عامل شلات‌كننده Chelating Agent
  مكانيسم اثر با اتصال به يون‌هاى سرب تشكيل يك كمپلكس محلول در آب را مي‌دهد كه توسط كليه‌ها دفع مي‌شود.
  موارد مصرف مسموميت با سرب، آنسفالوپاتى حاد ناشى از سرب Plumbism (عمدتاً همراه با ديمركاپرول).
  ميزان مصرف آنسفالوپاتى حاد ناشى از سرب:
بالغين و بچه‌ها: تزريق عضلانى ۵/۱ـ۱ g/m۲ در هر روز به‌مدت 3 تا 5 روز كه مي‌توان 4 روز پس از قطع دارو دوباره تكرار كرد.
تشخيص مسموميت با سرب:
بالغين: مقدار 500mg/m2 (حداكثر 1g) در مدت يك‌ساعت وريدى يا عضلانى (درصورتى كه نسبت سرب (mcg) به (EDTA (mg در ادرار 24 ساعته بيش از 1 شود، تست مثب است).
كودكان: 50mg/kg به‌صورت عضلانى (اگر در ادرار جمع‌آورى شده طى 8-6 ساعت نسبت سرب (mcg) به (EDTA (mg بيشتر از 5/0 شود تست مثبت است.
مسموميت با سرب:
بالغين: تزريق وريدى 1 تا 1/5g/m2 در هر 250 تا 500 ميلي‌ليتر محلول دكستروز 5% يا محلول 0/9% NaCl در طى 2-1 ساعت و هر 12 ساعت به‌مدت 3 تا 5 روز كه مي‌تواند بعد از 2 روز تكرار شود. مقدار مصرفى نبايد از 50mg/kg در روز تجاوز كند. دارو را مي‌توان به‌طور مداوم طى 24-8 ساعت تزريق نمود.
بچه‌ها: تزريق عضلانى 35mg/kg در روز به‌طور منقسم هر 8 تا 12 ساعت حداكثر تا 50mg/kg در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، نارسايى كبدي، مسموميت با فلزات ديگر، بيمارى شديد كليوي، بچه‌هاى كم‌تر از سه‌سال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، كرختي، بي‌حسي.
پوستي: كهير، اريتم، خارش درد در محل تزريق، تب، كيلوزيس.
قلبى عروقي: كاهش فشارخون، اختلال در ريتم قلبي، ترومبوفلبيت.
گوارشي: استفراغ، اسهال، دردهاى شكمي، بي‌اشتهائي، كيلوزيس، واكنش شبيه هيستامين با ناراحتى گوارشي.
چشم، گوش، حلق و بيني: احتقان بيني، عطسه.
عضلانى اسکلتي: کرامپ‌هاى عضلانى در ساق پا، ميالژي، آرترالژي، ضعف.
ادرارى تناسلي: هماچوري، نکروز لوله‌هاى کليوي، پروتئين اوري.
احتياطات:
در فشار خون بالا، افت عملکرد کليه، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، نقرس، سل فعال با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: يک ساعت. اوج اثر: ۴۸ـ۲۴ ساعت. انتشار: از CNS رد نمي‌شود. متابوليسم: ندارد. دفع: کليوى (نيمه عمر فرم عضلانى ۹۰ دقيقه. نيمه عمر وريدى ۶۰ـ۲۰ دقيقه).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتي، فشارخون، نبض، تنفس و وزن به‌طور روزانه.
ـ کنترل I&O، بررسي‌هاى عملکرد کليوي: BUN، کراتينين، کليرانس کراتينين، مراقب کاهش برون‌ده ادرارى باشيد.
ـ وضعيت عصبي: مراقب کرختى که شروع تشنج است باشيد.
ـ ادرار: PH، آلبومين، سيلندر (CAST)، خون، کلسيم، کوپروپورفيرين‌ها.
ـ واکنش‌هاى همراه با تب که امکان دارد ۴ تا ۸ ساعت بعد از درمان داروئى ايجاد شود.
توصيه‌ها:
ـ BAL,EDTA، به‌طور جداگانه، استفاده شوند.
ـ تزريق وريدى به‌طور آهسته، تزريق عضلانى ترجيح داده مي‌شود.
ـ تزريق عضلانى در عضلات حجيم، با تغيير محل تزريق، هيدروکلريد پروکائين بايد به تزريق عضلانى افزوده شود (۱ ميلي‌ليتر پروکائين ۱% به هر ميلي‌ليتر داروى غليظ). اين‌کار براى کاهش درد به هنگام تزريق انجام مي‌شود. تزريق فقط در صورت وجود اپي‌نفرين ۱۰۰۰/۱ براى آنافيلاکسى انجام شود.
ـ مصرف داخل وريدى در بيماران با انسفالوپاتى ناشى از سرب به‌خاطر افزايش فشار داخل جمجمه توصيه نمي‌شود.
ـ قبل از تزريق: از مايعات وريدى براى برقرارى هيدراتاسيون کافى استفاده شود.
ارزيابى باليني:
اختلالات قلبي: اختلال ريتم، کاهش فشار خون، تاکيکاردي، واکنش‌هاى آلرژيک، (راش، کهير) در صورت بروز واکنش آلرژيک دارو بايد قطع شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ ظرفيت بيمار به دوزاژ درمانى را پيگيرى کنيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
کاهش: نسبت کلسترول به تري‌گليسريد، پتاسيم.