آفتاب

بتامتازون والريت - BETAMETHASONE VALERATE

  نام فارسى بتامتازون والريت
  نام انگليسى BETAMETHASONE VALERATE
  نام تجارى دارو Betnovate, Valisone
  گروه دارويى ضدالتهاب استروئيدى
  گروه شيميايى دارو عامل فلورينه صناعى
  مكانيسم اثر داراى اثرات ضدالتهابى و ضدخارش مي‌باشد.
  موارد مصرف پسوريازيس، اگزما، درماتيت تماسي، خارش.
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: روزى چهار بار در موضع ماليده مي‌شود.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: سوختگي، خشكي، خارش، تحريك، آكنه، فوليكوليت، هيپرتريكوز، درماتيت دور دهاني، هيپوپيگمانتاسيون، آتروفي، استريا، ميلياريا، درماتيت تماسى آلرژيك، عفونت ثانويه.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
فشارخون، نبض.
نسبت I&O، مريض را از لحاظ احتباس يا بي‌اختيارى ادرارى چک کنيد.
توصيه‌ها:
ـ به‌خاطر خطر کريزهاى کولينورژيک، سولفات آتروپين در دسترس باشيد.
ـ فقط در صورت قطع ساير داروهاى کولينرژيک از اين دارو استفاده کنيد.
ـ در صورت ايجاد مقاومت، دوز دارو را افزايش دهيد.
ـ به‌منظور کاهش علائم گوارشى با غذا يا شير مصرف شود، هرچند ممکن است اثر دارو کاسته شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتاق نگهدارى شود.
ـ در صورت استفاده از دارو براى رفع احتباس ادراري، لگن ادرارى در دسترس داشته باشيد.
ـ وقتى که دارو به‌منظور رفع نفخ شکمى استفاده مي‌شود براى دفع گاز از لوله مقعدى استفاده کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: از بين رفتن احتباس ادراري، نفخ شکمي.
براديکاردي، افت فشار خون، برونکواسپاسم، سردرد، گيجي، تشنج، دپرسيون تنفسي، در صورت ايجاد مسموميت دارو را قطع کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ مقدار تجويزشده را به‌درستى مصرف کنيد.
ـ به‌خاطر ايجاد افت فشار خون وضعيتى به آرامى تغيير موقعيت بدهيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو:
تجويز عضلانى يا وريدى ۲/۱ـ۶/۰ ميلي‌گرم آتروپين (بالغين).
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: AST، ليپاز، آميلاز، بيلي‌روبين، بروموسولفوفتالئين.

بتامتازون والريت - BETAMETHASONE VALERATE

  نام فارسى بتامتازون والريت
  نام انگليسى BETAMETHASONE VALERATE
  نام تجارى دارو Betnovate, Valisone
  گروه دارويى ضدالتهاب استروئيدى
  گروه شيميايى دارو عامل فلورينه صناعى
  مكانيسم اثر داراى اثرات ضدالتهابى و ضدخارش مي‌باشد.
  موارد مصرف پسوريازيس، اگزما، درماتيت تماسي، خارش.
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: روزى چهار بار در موضع ماليده مي‌شود.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: سوختگي، خشكي، خارش، تحريك، آكنه، فوليكوليت، هيپرتريكوز، درماتيت دور دهاني، هيپوپيگمانتاسيون، آتروفي، استريا، ميلياريا، درماتيت تماسى آلرژيك، عفونت ثانويه.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
فشارخون، نبض.
نسبت I&O، مريض را از لحاظ احتباس يا بي‌اختيارى ادرارى چک کنيد.
توصيه‌ها:
ـ به‌خاطر خطر کريزهاى کولينورژيک، سولفات آتروپين در دسترس باشيد.
ـ فقط در صورت قطع ساير داروهاى کولينرژيک از اين دارو استفاده کنيد.
ـ در صورت ايجاد مقاومت، دوز دارو را افزايش دهيد.
ـ به‌منظور کاهش علائم گوارشى با غذا يا شير مصرف شود، هرچند ممکن است اثر دارو کاسته شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتاق نگهدارى شود.
ـ در صورت استفاده از دارو براى رفع احتباس ادراري، لگن ادرارى در دسترس داشته باشيد.
ـ وقتى که دارو به‌منظور رفع نفخ شکمى استفاده مي‌شود براى دفع گاز از لوله مقعدى استفاده کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: از بين رفتن احتباس ادراري، نفخ شکمي.
براديکاردي، افت فشار خون، برونکواسپاسم، سردرد، گيجي، تشنج، دپرسيون تنفسي، در صورت ايجاد مسموميت دارو را قطع کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ مقدار تجويزشده را به‌درستى مصرف کنيد.
ـ به‌خاطر ايجاد افت فشار خون وضعيتى به آرامى تغيير موقعيت بدهيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو:
تجويز عضلانى يا وريدى ۲/۱ـ۶/۰ ميلي‌گرم آتروپين (بالغين).
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: AST، ليپاز، آميلاز، بيلي‌روبين، بروموسولفوفتالئين.