نام فارسى بتامتازون ـ ان (موضعي)
  نام انگليسى BETAMETHASONE - N (Topical)
  نام تجارى دارو Betnovate-N
  گروه دارويى ضدالتهاب استروئيدى
  گروه شيميايى دارو تركيب اگلوكوكورتيكوئيد و آنتي‌بيوتيك
  موارد مصرف درماتيت‌هاى حساس به كورتيكواستروئيد.
  ميزان مصرف بالغين: استفاده روزانه از كرم يا پماد (3-1 بار) و يا لوسيون (2-1 بار) بصورت موضعى بر روى ضايعه.
كودكان: روزانه يك‌بار از كرم، پماد يا لوسيون برروى ضايعه ماليده شود.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به تك‌نگارهاى NEOMYCIN و BETAMETHASONE مراجعه شود).