نام فارسى بتا ـ کاروتن
  نام انگليسى BETA-CAROTENE
  نام تجارى دارو Max-Caro, Provatene, Solatene
  گروه دارويى محافظ پوست
  گروه شيميايى دارو پيش‌ساز ويتامين A
  مكانيسم اثر اثن دارو پيش‌ساز ويتامين A (محلول در چربي) است. همچنين با مكانيسم ناشناخته باعث محافظت پوست در مقابل نور مي‌شود.
  موارد مصرف محافظ پوست و كاهش شدت واكنش‌هاى حساسيت به نور در بيماران مبتلا به Erythropoietic Protoprophyria.
  ميزان مصرف موارد منع مصرف: حاملگي، استئاتوره، اسهال مزمن.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: اسهال (به‌صورت اسپوراديك).
پوست: كاروتنودرمى (پيگمانتاسيون زرد يا نارنجى پوست).
مفاصل: آرترالژي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
كارتنودرمي: اثر درمانى اين دارو طى 6-2 هفته كامل مي‌شود و به‌ميزان زردى پوست ناشى از كاروتنمى (کارتنودرمي) بستگى دارد (توجه کنيد در يرقان خارش به‌همراه زردى اسکلرا ديده مي‌شود).