نام فارسى بنزتروفين مسيلات
  نام انگليسى BENZTROPINE MESYLATE
  نام تجارى دارو Apo-Benztropine, Bensylate, Congetin
  گروه دارويى ضدپاركينسون
  گروه شيميايى دارو آمين سه‌ظرفيتي.
  مكانيسم اثر مهار گيرنده‌هاى مركزى استيل كولين، همچنين فعاليت بي‌حسى و آنتي‌هيستامينى دارد.
  ميزان مصرف علايم خارج هرمى ايجادشده دراثر دارو (واكنش ديستونيك حاد):
بالغين: عضلاني/ وريدى 1 تا 2mg يك يا دو بار در روز داده مي‌شود. سپس حتي‌الامكان از دوز خوراكى دارو استفاده شود؛ دوز خوراكى 1 تا 2mg دو يا سه ‌بار در روز، هر 6-5 روز، 0/5mg دوز دارو را افزايش دهيد.
علايم پاركينسون:
بالغين: 1-0/5 ميلي‌گرم يك‌بار در روز و هر 6-5 روز و براساس پاسخ مريض 0/5mg افزوده مي‌شود (دوز نهائى حداكثر 6mg در روز است).
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، گلوكوم با زاويۀ تنگ، مياستنى گراويس، انسدادي‌هاى گوارشي/ ادرارى تناسلي، بچه‌هاى زير سه‌سال، پپتيك اولسر، مگاكولون.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
عضلانى اسكلتي: ضعف عضلاني، كرامپ.
پوستي: راش، كهير، درماتوز.
ديگر موارد: افزايش درجه حرارت، گُرگرفتگي، افزايش تعريف هيپوترمي، گرمازدگي، كرختى انگشتان.
دستگاه عصبى مركزي: سردرگمي، اضطراب، بي‌قراري، توهم، تحريك‌پذيري، سردرد، آرام‌بخشي، افسردگي، گيجي، از دست دادن حافظه.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، ترس از نور، گشادى مردمک، اشکال در بلع، خشکى چشم، ميدرياز.
قلبى عروقي: تپش قلب، تاکيکاردي، هيپوتانسيون، براديکاردي.
گوارشي: خشکى دهان، يبوست، تهوع، استفراغ، ديسترس شکمي، ايلئوس پاراليتيک، ديسترس اپي‌گاستريک.
ادرارى تناسلي: احتباس، تأخير در شروع ادرار.
احتياطات:
در حاملگى (گروه C)، سالمندان، شيردهي، تاکيکاردي، هيپرتروفى پروستات، بيمارى کبد، کليه، سابقه سوء مصرف داروئي، ديس‌ريتمي، هيپوتانسيون، هيپرتانسيون و در بيماران روانى با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: خوراکى ۲ـ۱ ساعت، وريد عضلاني: ۱۵ دقيقه مدت اثر: ۱۰ـ۶ ساعت. دفع: کليوي
تداخلات داروئي: اثرات آنتي‌کولينرژيک در صورت مصرف همزمان داروهاى فنوتيازين‌‌ها، TCA، آنتي‌هيستامين‌ها و کينيدين تشديد مي‌شود؛ باعث تضعيف اثرات کولينرژيک بتانکول مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O: احتباس ادرارى که معمولاً به‌علت کاهش دفع ادرارى ايجاد مي‌شود.
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از دل‌آشوبه با يا پس از غذا مصرف شود، مي‌توان با مايعات غير از آب مصرف نمود.
ـ براى جلوگيرى از خواب‌آلودگى روزانه در بيماران پارکينسوني، شب هنگام مصرف شود.
ـ دوز تزريق را به آهستگى مصرف کنيد و حداقل يک ساعت پس از مصرف دارو مريض بايد در بستر بماند.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتاق نگهدارى شود.
ـ براى خشکى دهان از آب‌نبات، نوشيدن مکرر آب و جويدن آدامس استفاده کنيد.
ارزيابى باليني:
علائم پارکينسونى و اکستراپيراميدال: راه رفتن درهم و برهم، سفتى عضلاني، حرکات خودبه‌خودي.
احتباس ادرارى و تأخير در شروع ادرار، در صورت وجود احتباس ادرارى مثانه را لمس کنيد.
يبوست، در صورت بروز اين حالت مصرف مايعات و غذاهاى حجيم را افزايش دهيد.
از نظر ايجاد مقاومت در درمان بلند مدت ممکن است به افزايش دوز دارو يا تغيير آن نياز پيدا شود.
وضعيت روانى مريض: خلق و خو، افسردگي، بدترشدن علائم روانى در اوايل درمان.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از قطع ناگهانى دارو امتناع شود، به‌تدريج و در طى يک هفته دوز دارو را کاهش دهيد.
ـ در صورت وجود خواب‌آلودگي، از رانندگى و ساير کارهاى مخاطره‌آميز امتناع کنيد.
ـ از مصرف ساير داروهاى OTC (بدون نسخه) به‌منظور سرفه، داروهاى ضد سرما‌خوردگى حاوى ترکيبات الکل، و آنتي‌هيستامين‌ها مگر با تجويز پزشک امتناع شود.