نام فارسى بلادونا ارگوتاميت بي‌پى
  نام انگليسى BELLADONNA ERGOTAMINE PB
  نام تجارى دارو Rellergal
  گروه دارويى ضد ميگرن
  گروه شيميايى دارو تركيب بلادونا، ارگوتامين و فنوباربيتال
  موارد مصرف تخفيف عوارض قبل از قاعدگي، تخفيف بعضى از علايم هنگام يائسگي، پيشگيرى از سردردهاى عروقي، اختلالات قلبى و عروقي، اختلالات گوارشي، اختلالات ادرارى تناسلي.
  ميزان مصرف پيشگيرى از سردردهاى عروقى و عوارض قبل از قاعدگي:
در بالغين: روزانه چهار قرص (يك قرص صبح، يك قرص ظهر، دو قرص قبل از خواب). در موارد مقاوم مي‌توان درمان را با 6 قرص در روز آغاز كرد، سپس مقدار مصرفى را به‌تدريج و در فواصل يك هفته‌اى كاهش داد تا وقتى كه به كم‌ترين مقدار لازم برسد. همچنين مي‌توان دارو را به‌صورت 2 قرص صبح و 2 قرص شب مصرف كرد.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به تك‌نگارهاى ERGOTAMINE،PHENOBARBITAL و BELLADONNA)