نام فارسى بکلومتازون ديپروپيونات
  نام انگليسى BECLOMETHASONE DIPROPIONATE
  نام تجارى دارو Beclo Vent, Beconase, Bocotide, Vanceril
  گروه دارويى كورتيكواستروئيد
  گروه شيميايى دارو گلوكوكورتيكوئيدها
  مكانيسم اثر با جلوگيرى از مهاجرت لكوسيت‌هاى پلي‌مورفونوكلئر و فيبروبلاست‌ها، معكوس كردن افزايش نفوذپذيرى مويرگ‌ها و جلوگيرى از تخريب ليزوزوم باعث مهار روند التهاب مي‌شود، باعث مهار عمل هيپوتالاموس و هيپوفيز نمي‌شود.
  موارد مصرف آسم مزمن، رينيت فصلي، پيشگيرى از عود پوليپ بيني.
  ميزان مصرف بالغين: استنشاق 4-2 پاف، سه يا چهار بار در روز، حداكثر تا 20 پاف در روز.
بچه‌ها: 12-6 سال؛ استنشاق 2-1 پاف سه تا چهار بار در روز، حداكثر تا 10 پاف در روز.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، حملات مكرر آسم (درمان اوليه)، بيمارى برونشيال غيرآسمي، عفونت‌هاى باكتريائي، قارچى يا ويروسى دهان، گلو يا ريه‌ها، بچه‌هاى زير سه سال، حمله حاد آسم.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: تنفسي: برونكواسپاسم.
گوارشي: خشكى دهان.
چشم، گوش، حلق و بيني: خشونت صدا، عفونت كانديدائى حفرۀ دهان، گلودرد.
احتياطات: در جراحى / بيمارى بيني، اولسرسپتوم بينى و در حاملگى (گروه C) با احتياط مصرف شود.
فارماكوكينتيك: جذب تنفسي: كامل. اوج اثر: ۲ـ۱ هفته پس از مصرف مداوم. انتشار: از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: در ريه و کبد به متابوليت غيرفعال. دفع: از راه مدفوع.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ دوره‌اى عمل غده فوق‌کليوى به‌منظور بررسى مهار محور هيپوتالاموس ـ هيپوفيز ـ کليه.
توصيه‌ها:
ـ به استفاده از استنشاق با آب به‌منظور کاهش احتمال عفونت‌هاى قارچي.
ـ اندازه‌گيرى سطح پلاسمائى دارو و استفاده از حداقل دوز مؤثر دارو.
ـ در صورت استفاده از برونکوديلاتور، بهتر است اسپرى آن قبل از اسپرى بکلومتازون مصرف شود.
ارزيابى باليني:
درماني: بهبود عملکرد ريوى ممکن است (در صورت عدم مصرف استروئيد سيستميک) ممکن است ۴ـ۱ هفته طول بکشد.
کانديديازدهاني: لکه‌هاى سفيد و قرمز و زخم مخاطي.
فشارخون، وزن، نارسائى آدرنال طى دوره قطع مصرف (ممکن است موقتاً نياز به استروئيد سيستميک باشد).
بهبود رينيت فصلى يا پوليپ بينى ممکن است بعد از ۳ـ۲ هفته از شروع درمان اتفاق بي‌افتد.
روش تهيه / تجويز:
ـ براى خشکى دهان از آدامس و مزمزه کردن آب استفاده شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ پلاک شناسائى مخصوص دريافت استروئيدها را به‌همراه داشته باشيد.
ـ در صورت کاهش پاسخ داروئى پزشک را مطلع کنيد و ممکن است به اصلاح دوز دارو نياز پيدا شود.
ـ تکنيک صحيح استفاده از دارو به مريض گفته شود.
ـ پس از هر بار استفاده از افشانه آن را با آب گرم بشوئيد و خشک کنيد.
ـ تمام جوانب استفاده از دارو منجمله علائم کوشينگ را به مريض آموزش دهيد.
ـ علائم نارسائى آدرنال مثل تهوع، بي‌اشتهائي، خستگي، گيجي، تنگى نفس، ضعف، درد، و افسردگى به مريض گفته شود.
ـ دور از دسترس بچه‌ها و دور از شعله باز نگهدارى شود.