نام فارسى آتراکليوم بسيلات
  نام انگليسى ATRACURIUM BESTYLATE
  نام تجارى دارو Tracium
  گروه دارويى شل‌كننده عضلات اسكلتى
  گروه شيميايى دارو استرآمونيوم
  مكانيسم اثر با باندشدن به محل‌هاى رسپتورى كولينرژيك باعث مهار انتقال ايمپالس‌هاى عصبى مي‌شود، اثرى مخالف اثر استيل‌كولين اعمال مي‌كند.
  موارد مصرف تسهيل لوله‌گذارى اندوتراكئال، شل‌كردن عضلات حين تهويه مكانيكي، جراحى يا بيهوشى عمومي.
  ميزان مصرف شل‌كردن عضلات اسكلتي:
بالغين و كودكان بيش از 2سال: وريدى 0/4 تا 0/5mg/kg و پس از دوز اوليه درصورت نياز 0/08 تا 0/1mg/kg طى 45-20 دقيقه بعد از دارو داده مي‌شود.
تهويه مكانيكي:
بالغين: 5 تا 10mcg/kg/min بصورت تزريق مداوم وريدي.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، آسم، مياستنى گراو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: براديكاردي، تاكيكاردي، افزايش و كاهش فشارخون.
تنفسي: آپنه طولاني، برونكواسپاسم، سيانوز، دپرسيون تنفسي.
چشم، گوش، حلق و بيني: افزايش ترشحات.
پوستي: راش، گُرگرفتگي، خارش، كهير.
احتياطات: در حاملگى (گروه C)، بيمارى قلبي، شيردهي، بچه‌هاى زير دو سال، عدم تعادل الکتروليتي، دهيدراتاسيون، بيمارى عصبى ـ عضلانى و در بيمارى تنفسي، کارسينوم برونکوژنيک، مصرف همزمان سولفات منيزيم در زنان باردار با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۲ دقيقه. اوج اثر: ۵ـ۳ دقيقه. مدت اثر: ۷۰ـ۶۰ دقيقه. متابوليسم: در جريان خون به‌صورت غير آنزيمى تجزيه مي‌شود. دفع: کليوى (نيمه عمر: ۲۰ دقيقه).
تداخلات داروئي: تشديد اثرات فلج عضلانى در صورت مصرف همزمان داروهاى بيهوشي، بتابلاکرها، آمينوگليکوزيدها، پلي‌ميکسن، کليندامايسين، ليدوکائين، پروکائين آميد، کينيدين و ديورتيک‌هاى دافع پتاسيم.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ عدم تعادل الکتروليتى (Mg, K) که مي‌تواند باعث تشديد اثر دارو شود.
ـ علائم حياتي: (فشار خون، نبض، تنفس، راه‌هاى هوائي) تا زمان بهبودى کامل؛ تعداد عمق و چگونگى تنفس، قدرت چنگ زدن).
ـ نسبت I&O: از نظر احتباس ادراري، تکرر ادرار، تأخير در شروع ادرار.
توصيه‌ها:
ـ از محرک عصبى توسط متخصص بيهوشى براى تعيين بلوک عصبى ـ عضلانى استفاده کنيد.
ـ اين دارو با محلول‌هاى قليائى مانند باربيتورات‌ها ناسازگار است.
ـ از آنتي‌کولين استراز براى بازگرداندن بلوک عصبى عضلانى استفاده کنيد و نبايد در يک سرنگ با هم مخلوط شود.
ـ دارو به آرامى و از راه وريدى در طى ۲ـ۱ دقيقه (فقط توسط يک شخص مجرب و معمولاً توسط متخصص بيهوشي) داده شود، از راه عضلانى مصرف نشود.
ـ فقط از محلولى که اندکى تغيير رنگ دارد استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دور از نور نگهدارى شود.
ـ در صورتي‌که برقرارى ارتباط مشکل است (نشانه بلوک عضلات سر و گردن)، از بهبودى بلوک عصبى ـ عضلانى اطمينان حاصل نمائيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: فلج فک، پلک، سر، گردن و سراسر بدن.
بهبودي: کاهش پاراليزى صورت، ديافراگم، پا، دست و تمام بدن، که معمولاً ۴۵ـ۳۵ دقيقه بعد از تجويز دارو شروع شده و طى يک‌ساعت کامل مي‌شود.
واکنش‌هاى آلرژيک: راش، تب، ديسترس تنفسي، خارش، در صورت بروز اين حالات دارو قطع مي‌شود.
درمان مصرف بيش از حد دارو:
استفاده از ادروفونيوم، يا نئوستيگمين، آتروپين با مونيتورکردن علائم حياتي، ممکن است به تهويه مکانيکى نياز پيدا شود.