نام فارسى اشک مصنوعى
  نام انگليسى ARTIFICAL TEARS (Hypromellose)
  نام تجارى دارو Adapettes, Adsorbotear, Hypotears, Isopto Alkaline, Isopto tears, Muri Tears Solution, Neotears, Tears Plus,…
  گروه دارويى اشك مصنوعى
  گروه شيميايى دارو مشتقات پلي‌وينيل الكل و سلولز
  مكانيسم اثر اين ماده با افزايش ضخامت لايه اشكى جلوى قرنيه، به مرطوب نگه‌داشتن قرنيه كمك مي‌كند و درنتيجه در بيماري‌هائى كه با خشك‌شدن چشم همراه است چشم را نرم‌كرده و از خشك‌شدن محافظت مي‌كند.
  موارد مصرف رفع خشكى و تحريك چشم در موارد آسيب غدد اشكي، محافظ قرنيه هنگامى كه پلك‌ها بازند و عمل پلك‌زدن به‌هر علتى (حالت اغما، سوختگى پلك) متوقف شده باشد، براى نرم‌كردن چشم هنگام استفاده از كنتاكت لنز و يا چشم مصنوعي).
  ميزان مصرف در بالغين: درصورت لزوم 2-1 قطره، سه يا چهار بار در روز در چشم چكانده شود.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
آموزش به خانواده:
ـ بهتر است بيمار درهنگام استفاده از اين دارو از كنتاكنت لنز نرم استفاده نكند، به‌خصوص اگر بافت پوششى قرنيه دچار اختلال باشد يا نياز به استفاده مكرر از دارو طى روز باشد. دارو را بيش از سه روز مصرف نكنيد مگر با نظر پزشك.
ـ در صورت استفاده از کنتاکت لنز سخت، مراقب باشيد عدسى از چشم خارج نشود.