نام فارسى آمينواستيک اسيد (گليسين)
  نام انگليسى AMINOACETIC ACID (Glycine)
  گروه دارويى شستشودهندۀ مجاری ادراری
  گروه شيميايى دارو تركيب آمينواسيدي.
  مكانيسم اثر محلول گليسين ازلحاظ الكتريكى نارسانا است و باعث هموليز هم نمي‌شود، از اين‌رو در جراحي‌هاى پيشابراه كه امكان جذب محلول شستشو وجود دارد از آن استفاده مي‌شود.
  موارد مصرف شستشو طى اعمال جراحى مجراى ادرارى (مانند عمل پروستات).
  ميزان مصرف به‌ندرت باعث تأثير بر عملكرد قلبى - ريوى و عملكرد كليوى مي‌شود.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
به‌ندرت باعث تأثير بر عملكرد قلبى - ريوى و عملكرد كليوى مي‌شود.
اقدامات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
جذب سيستميك مقادير زياد محلول ممكن است در بيماران قلبى - ريوى يا كليوى باعث تشديد اختلال اوليه شود.
درصورت بروز عوارض جانبي، بيمار بايد تحت نظر قرار گيرد.
توصيه‌ها:
ـ در صورتي‌که بسته‌بندى محلول آسيب‌ديده و مايع آن شفاف نيست از آن استفاده نکنيد. محلول گليسين را مي‌توان در اتوکلاواستريل کرد و باقي‌مانده مصرف‌نشده آن را بايد دور بريزيد.