نام فارسى آلومينيم استات
  نام انگليسى ALUMINIUM ACETATE
  نام تجارى دارو Acid Mantie, Burow's Solution, Domebora
  گروه دارويى قابض
  گروه شيميايى دارو فرآوردۀ آلومينيوم.
  مكانيسم اثر حفظ اسيديته پوست كه نقش محافظت‌كنندۀ سطح پوست را برعهده دارد.
  موارد مصرف تحريك پوست، التهاب پاى ورزشكاران، گزش حشرات، مسموميت يا پيچك سمي، اگزما، آكنه، راش، خارش (آنال)، كوفتگي.
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: مصرف موضعى به‌مدت 30-15 دقيقه هر 4 الى 8 ساعت از پانسمان مرطوب و محلول 10% و يا لوسيون 20% و يا غرغره‌كردن محلول 10% درصورت نياز.
موارد منع مصرف:
پانسمان محكم و بسته.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: تحريك، افزايش التهاب.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ از مصرف همزمان دارو با فرم‌هاى موضعى ويتامين A، نئومايسين و ساير آنتي‌بيوتيك‌هاى محلول در آب كه سازگارى كمى با محلول Burrow دارند اجتناب كنيد.
روش تهيه/ تجويز:
ـ پانسمان مرطوب، فقط با استفاده از بانداژ شل.
ارزيابى باليني:
ناحيه‌اى از بدن که دارو را به‌طور موضعى مصرف کرده‌اند از لحاظ تحريک، راش، ترک و خشکي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورت ايجاد تحريک، دارو قطع شود. در اطراف چشم استفاده نشود.
ـ نگه‌داشتن فرآورده گوشى آن به‌مدت ۳ـ۲ دقيقه.