نام فارسى آلفنتانيل
  نام انگليسى ALFENTANIL HCL
  نام تجارى دارو Alfenta
  گروه دارويى ضددرد مخدر، داروى كمكى در بيهوشى
  گروه شيميايى دارو از مشتقات فنيل پي‌پريدين
  مكانيسم اثر اين دارو آگونيست قوى رسپتور داروهاى مخدر است و داراى اثر ضددرد و بي‌حس‌كننده است.
  موارد مصرف داروى كمكى در بيهوشى است كه همراه با ديگر داروها به مرحله حفظ بيهوشى كمك مي‌كند. همچنين در شروع بيهوشى براى بي‌حسى اوليه ضمن انتوباسيون اندوتراكئال و يا ونتيلاسيون مكانيكى استفاده مي‌شود.
  ميزان مصرف بيهوشي
بالغين: در شروع 8 تا 50mcg/Kg از راه وريدى تجويز مي‌شود، سپس 3 تا 15mcg/Kg از راه وريدى تزريق مي‌شود. راه ديگر تزريق وريدى دارو به‌مقدار 0/5 تا 3mcg/Kg در دقيقه به‌صورت مداوم است.
انتوباسيون اندوتراكئال و ونتيلاسيون مكانيكي:
در بالغين: در شروع 130 تا 245mcg/Kg از راه وريدى و سپس 0/5 تا 1mcg/Kg در دقيقه از راه وريدى تزريق مي‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت شديد به دارو. درصورت ايجاد واكنش حساسيت تشنج يا ديس‌ريتمى مصرف دارو بايد قطع شود.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: بي‌خوابي، بي‌قراري، گيجى و منگي، سردرد، سرخوشي، لرزش اندام‌ها، تشنج، ميوز، تارى ديد، سندرم وابستگي، و كوليك صفراوي.
گوارشي: بي‌اشتهائي، خشكى دهان، و كوليك صفراوي.
تنفسي: هيپركاپنه، آپنه تأخيرى و دپرسيون تنفسي.
ادرارى تناسلي: احتباس ادراري، کاهش ميل جنسي.
قلبى عروقي: تندى قلب، کندى قلب، تپش قلب، آسيستول، سفتى ديواره قفسه سينه، افزايش فشار خون، کاهش فشار خون، سنکوپ و ادم.
ديگر موارد: قرمزي، درد و خارش در محل تزريق، سفتى عضلات اسکلتي.
احتياطات:
حاملگى (گروه C)، ديس‌ريتيم فوق بطني، ضربه به‌سر يا افزايش فشار داخل مغز، افت عملکرد کبد و کليه، آسم، COPD، جراحى کيسه صفرا، تشنج، زايمان، سن بالا، و شيردهي.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۲ دقيقه. مدت اثر: ۴۵ـ۳۰ دقيقه. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
تداخلات داروئي: خطر براديکاردى در مصرف همزمان با بتابلاکرها؛ خطر تضعيف تنفسى در مصرف همزمان با داروهاى آرام‌بخش و خواب‌آور و مخدر.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ در صورت تزريق يک آنتاگونيست مخدر براى رفع اثر اين دارو، بيمار بايد از نظر نشانه‌هاى افزايش تحريک سمپاتيک (مثل آريتمي) و تضعيف اثرات ضد درد (مثل تندى قلب، درد، اتساع مردمک، پرش عضلات) بررسى شود.
ـ در فاصله‌هاى زمانى منظم طى مرحله ريکاوري، علائم حياتى را خصوصاً (در صورت مصرف بتابلاکر) از نظر کندى قلب بررسى کنيد.
ـ وضعيت تنفسى بيمار طى مرحله ريکاورى از نظر علائم نارسائى تنفسى بايد بررسى شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ محلول داروئى را مي‌توان با حلال‌هاى نظير نرمال سالين DW5% و رينگر لاکتات رقيق کرد. اين دارو در غلظت‌هاى ۵۰۰mcg/ml (به‌صورت HCL) موجود است. اگر ۲۰ml آن را با ۲۳۰ml هريک از حلال‌هاى فوق رقيق کنيد. محلولى با غلظت ۴۰ mcg/ml به‌دست مي‌آيد. اين دارو را در دماى ۳۰ـ۱۵ درجه سانتي‌گراد نگهدارى کنيد و از منجمد نمودن آن خوددارى کنيد.
ارزيابى باليني:
ريتم قلب: از نظر تندى و کندى قلب و نامنظمي‌هاى قلب.
وضعيت تنفسي: از نظر ريتم و حجم تنفس و علائم نارسائى تنفسي.
دستگاه عصبي: گيجي، کاهش سطح هوشياري، تهوع و استفراغ.