نام فارسى ادلت‌کلد
  نام انگليسى ADULT COLD
  نام تجارى دارو AF.Corisan, Dristan
  گروه دارويى ضد سرماخوردگى
  گروه شيميايى دارو تركيب استامينوفن، فنيل‌افرين و كلرفنيرامين
  مكانيسم اثر مراجعه شود به ذيل اسامى تشكيل‌دهنده اين دارو.
  موارد مصرف درمان علايم سرماخوردگى و آنفلوانزا، سينوزيت، آلرژى (احتقان بيني، تب، عطسه، آبريزش بينى و دردهاى خفيف).
  ميزان مصرف بالغين: 2قرص هر 6-4 ساعت (حداكثر 12 قرص در روز) تجويز مي‌شود.
كودكان: يك قرص هر 4 ساعت (حداكثر 6 قرص در روز) تجويز مي‌شود.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تك‌نگار هريك از اجزاء فوق).