نام فارسى اسي‌کلوير سديم
  نام انگليسى ACYCLOVIR SODIUM
  نام تجارى دارو Acycloguanosine, Zovirax
  گروه دارويى آنتي‌ويرال
  گروه شيميايى دارو آنالوگ غيرحلقوى پورين نوكلئوزيد
  مكانيسم اثر تداخل در ساخت DNA موردنياز همانندسازى ويروس.
  موارد مصرف هرپس سيمپلكس جلدى - مخاطي، هرپس ژنيتال (تيپ 1 و 2). واريسلازوستر (VZV) و ابشتاين‌بار (EBV).
  ميزان مصرف هرپس سيمپلكس:
بالغين و بچه‌هاى بالاى 12سال: انفوزيون وريدى 5mg/Kg درمدت يك‌ساعت هر 8 ساعت به‌مدت 5 روز.
بچه‌هاى زير 12 سال: انفوزيون وريدى 250mg/m2 درمدت يك‌ساعت هر ۸ساعت به‌مدت 7 روز.
درمان واريسلازوستر منتشر:
در بيماران با مشكل ايمنى كه مبتلا به واريسلا يا انسفاليت هرپسى شده‌اند 10mg/Kg درمدت يك‌ساعت هر 8 ساعت.
هرپس ژنيتال:
بالغين: 200mg خوراكي، هر 4ساعت، 5 بار در روز، در زمان بيدارى به‌مدت 10 روز در هرپس ژنيتال اوليه، 5 روز در هرپس ژنيتال راجعه. درمان ساپرس‌كننده در هرپس ژنيتال راجعه بايد به‌صورت 200mg سه‌بار در روز و حداكثر به‌مدت 6 ماه تجويز شود.
دوزاژ در نارسائى كليه:
خوراكي: باكاهش كليرانس كراتينين به كمتر از 10ml/min به‌مقدار 200mg هر 12ساعت.
وريدي: دوز دارو با توجه به ميزان كليرانس كراتينين تجويز مي‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: تومور، حواس‌پرتي، بي‌حالي، توهم‌، تشنج، سرگيجه، سردرد.
خوني: افزايش BT، دِپرسيون مغز استخوان، گرانولوسيتوپني، ترومبوسيتوپني، لكوپني، كم‌خونى مگالوبلاستيك.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، افزايش ALT،AST، درد شكمي، التهاب زبان، کوليت.
ادرارى تناسلي: اليگوري، پروتئينوري، هماچوري، واژينيت، مونيليازيس، گلومرولونفريت، نارسائى حاد کليوي، تغييرات قاعدگي.
پوستي: راش، کهير، خارش، فلبيت در محل انفوزيون. التهاب موضعى در تزريق اشتباه خارج عروقي.
احتياطات:
در شيردهي، بيمارى کليوى و کبدي، عدم تعادل الکتروليتي، دهيدراتاسيون، و حاملگى (گروه C) با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم عفونت، کم‌خونى نسبت I&O؛ هماچوري، اليگوري، ضعف و خستگى را بايد گزارش نمود که ممکن است نشانگر مسموميت کليوى باشد. در طول درمان، پروتئين ادرارى را کنترل کنيد.
ـ در هر فردى که گرفتارى سيستم کليوى دارد، چون سيستم کليوى ضعيف، دارو را به آهستگى دفع مي‌کند به‌سرعت مسموميت ايجاد شود.
ـ مطالعات کبدي: AST و ALT.
ـ مطالعات خوني: گلبول‌هاى سفيد، گلبول‌هاى قرمز، هماتوکريت، هموگلوبين، زمان سيلان، در صورت بروز ديسکرازى خوني، بايد دارو قطع شود.
ـ مطالعات کليوي: تست کامل ادرار، پروتئين، BUN، کراتينين، کليرانس کراتينين.
انجام C&S قبل از دارودرماني، بلافاصله بعد از کشت داور داده مي‌شود، انجام C&S بعد از درمان.
توصيه‌ها:
ـ در صورت مصرف وريدى دارو به‌خاطر کاهش کريستال‌هاى ادراري، مصرف مايعات را تا ۳ ليتر در روز افزايش دهيد.
ـ پس از ايجاد غلظت mg/mL ۵۰ ( با حل ۵۰۰mg دارو در ۱۰mL محلول)، آن را تکان دهيد و در مدت ۱۲ ساعت به مصرف برسانيد، به‌خاطر جلوگيرى از مسموميت کليوى حداقل در مدت يک ساعت آن را با پمپ انفوزيون مصرف کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتاق حداکثر تا ۱۲ ساغت پس از تهيه، قابل نگهدارى است.
ـ دريافت مقدار کافى مايعات (۲ ليتر) به‌خاطر جلوگيرى از رسوب در کليه‌ها.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: از بين رفتن خارش و ضايعات دردناک.
بررسى کار روده‌ها: قبل و در زمان درمان، و در صورت وجود درد شديد شکمى و خونريزي، دارو قطع شود.
ضايعات جلدي: راش، کهير، خارش.
آلرژي‌هاى قبل از درمان: واکنش نسبت به‌هر يک از داروها، ثبت مواد آلرژى در CHART بيمار، آگاه کردن تمام افرادى که دارو را دريافت مي‌کنند.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دارو بايد به‌صورت خوراکى و قبل از پيش‌امدن عفونت، زمانى که خارش و درد وجود دارد و معمولاً قبل از ظهور ضايعات پوستى مصرف شود.
ـ لازم است به شريک جنسى گفته شود که چون بيمار هرپس دارد ممکن است دچار عفونت شود.
ـ دارود عفونت را کاملاً درمان نمي‌کند، ولى علائم را کنترل مي‌کند.
ـ گلودرد و خستگى را که مي‌تواند نشانگر اضافه‌شدن عفونت جديد باشد گزارش کنند.
ـ دارو به فواصل زمانى مساوى داده شود تا سطح خونى متناسبى از آن در مدت درمان ايجاد شود.
ـ به‌محض مشاهده عوارض جانبى مثل کوفتگي، خونريزي، خستگى و بي‌حالى که مي‌تواند نشانگر ديسکرازى خونى باشد، پزشک را باخبر سازيد.