نام فارسى استيل‌کولين کلرايد
  نام انگليسى ACETYLCHOLINE CHLORIDE
  نام تجارى دارو Miochol
  گروه دارويى چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم
  گروه شيميايى دارو تركيبات چهارظرفيتى آمونيوم.
  مكانيسم اثر با انقباض عضلۀ حلقوى عنبيه باعث ميوزيس شديد و فورى (تنگى مردمك) مي‌شود.
  موارد مصرف جراحى اتاقك قدامي، كراتوپلاستى به‌منظور رفع كاتاراكت، ايريدكتومى محيطى يا ‍Cyclodialysis.
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: 0/5 تا 2ml از محلول 1% را در اتاقك قدامى چشم بچكانيد (اين كار توسط پزشك انجام شود).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط يا وقتى كه نيازى به تنگى مردمك نداريم.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى - عروقي: هيپوتانسيون، براديكاردي.
چشم: تارى ديد، كدورت عدسي.
احتياطات: در نارسائى حاد قلبى و در آسم برونشيال بااحتياط مصرف شود.
فارماكوكينتيك: شروع اثر: 10 ثانيه. مدت اثر: 10 دقيقه.

ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ويال دارو را از نظر درصد روى آن چک کنيد.
ـ تاريخ انقضاء آن را چک کنيد.
ـ استفاده قبلى از پيلوکاربين ۲% يا فيزوستگمين باعث ابقاء اثرات ميوتيک مي‌شود.
ـ درپوش را با الکل يا ساير ميکرب‌کش‌ها تميز کند.
ـ استفاده از آتروپين وريدى ۸/۰ـ۶/۰ ميلي‌گرم براى واکنش‌هاى سيستميک.
روش تهيه / تجويز:
ـ محلول تهيه شده را فوراً مورد استفاده قرار دهيد و اضافى آن را دور بريزيد.
ارزيابى باليني:
ـ به بيمار و خانواده آن آموزش دهيد تا هرگونه تغيير در بينائي، تارى ديد يا از دست دادن بينائي، اشکال در تنفس، عرق کردن، گرگرفتگى را گزارش نمايند.
ـ افت فشار خون و براديکاردي: معمولاً به‌صورت موقت روى داده و برطرف مي‌شوند.