نام فارسى ۲،۴ ـ دي‌نيتروکلروبنزن
  نام انگليسى 2, 4 - DINITROCHLOROBENZENE (DNCB)
  گروه دارويى ضدزگيل، طاسى منطقه‌اى و جذام
  موارد مصرف درمان زگيل‌هاى مقاوم، درمان آلوپسى آرئاتا (طاسى منطقه‌اي)، درمان جذام (به‌عنوان محرك پاسخ ايمني) حساس‌كننده قوى پوستى در تشخيص بعضى بيماري‌ها.
  ميزان مصرف با نظارت دقيق و توسط پزشك متخصص تعيين مي‌شود.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
موضعى (پوستي): حساسيت مفرط كه معمولاً در مصرف مجدد ظاهر مي‌شود.
ديگر موارد: كهير، آدنوپاتي.