بعضى از افراد ممکن است در محل کار خود در تماس با مواد يا گازهاى شيميائى خطرناک قرار گيرند براى مثال به‌علت نشت گاز در يک کارخانهٔ مواد شيميائي.


معمول‌ترين سم‌هاى صنعتى گازها هستند. معمولاً گازها را به اين صورت طبقه‌بندى مى‌کنند: گازهاى سوزش‌آور (مثل بخار آمونياک يا نيتروژن)؛ خفه‌کننده (مثل دى‌اکسيد کربن)؛ گازهاى سمى (مثل منواکسيد کربن و سيانيد هيدروژن)؛ و بخارهاى سمى (مانند مواد شيميائى فرّار از قبيل کربن تتراکلرايد).


کارخانه‌هائى که از مواد يا گازهاى شيميائى بالقوه خطرناک استفاده مى‌کنند بايد اطلاعيه‌اى که شامل دستورالعمل‌هاى خاص در هنگام وقوع حادثه است تهيه و در معرض ديد افراد بذارند. (به مبحث خطرات شيميائى مراجعه شود).


اگر شما به‌عنوان امدادگر براى يک حادثه صنعتى که در آن مواد خطرناک شيميائى در کار بوده است فراخوانده شديد از دستورالعمل‌هاى ايمنى کاملاً اطاعت کنيد.


به‌خاطر داشته باشيد مصدومى که به دليل تأثير گاز يا بخارهاى سمى آسيب‌ديده احتياج به هواى تازه دارد. کاملاً دقت کنيد که خود را در معرض بخارهاى باقى‌مانده در محل حادثه قرار ندهيد. هيچ‌وقت کوشش نکنيد مصدومى از اين نوع را که در يک فضاى سربسته گرفتار شده نجات دهيد مگر آنکه به وسايل ويژه مثل ماسک مجهز باشيد.