بسيارى از موادى که در خانه پيدا مى‌شوند ممکن است سمى باشند. مثلاً صابون مايع، وسايل آرايش، کبريت، تربانتين، سفيدکننده‌ها، چسب‌ها، مرگ موش، رنگ‌برها، حشره‌کش‌ها و سمى که براى سمپاشى گياهان به‌کار مى‌رود. کودکان بيشتر در معرض چنين مواردى هستند چرا که آنها نمى‌توانند از پيامد‌هاى نوشيدن يا خوردن اين‌گونه مواد آگاه باشند.


عوارض و نشانه‌هاى اين‌گونه مسموميت‌ها بسته به نوع سم فرق مى‌کند اما در اکثر موارد در اين‌گونه مسموميت‌ها استفراغ و دل درد وجود دارد. مصدوم را که به‌ترتيبى که در مبحث مسموميت گفته شد درمان کنيد و او را به بيمارستان برسانيد.


کودکان به خوردن داروها و قرص‌هائى که در قفسه دارو وجود دارد علاقه‌مند هستند. اگرچه بيشتر داروها و قرص‌ها که در خانه وجود دارند در صورتى‌که مطابق دستور مصرف شوند خطرناک نيستند، اما بسيارى از آنها اگر بيش از اندازه مصرف شوند ايجاد مسموميت مى‌کنند. بعضى از داروهاى خطرناک، قرص‌ها و کپسول‌هائى هستند که شيرين به‌نظر مى‌آيند، براى مثال بعضى از قرص‌هاى آهن، آسپيرين بزرگسالان (به‌خصوص آنهائى که رنگى هستند)، مسکن‌ها و خواب‌آورها.


- توجه:

هميشه بطرى‌ها و ظرف‌هاى محتوى مواد سمى را برچسب بزنيد و از دسترس کودکان دور نگهداريد.