شوک آنافيلاکتيک يک واکنش حساسيتى گسترده است که چند ثانيه يا چند دقيقه پس از تزريق يک دارو يا نيش حشره‌اى که مصدوم به آن حساسيت دارد، روى مى‌دهد. به‌ندرت ممکن است بر اثر خوردن يک مادهٔ آلرژى‌زا مانند پنى‌سيلين اين حالت اتفاق بى‌افتد اما اگر هم پيش بيايد واکنش بدن آرام‌تر خواهد بود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى شوک.

۲. مصدوم دچار حالت تهوع شده و ممکن است استفراغ کند.

۳. مصدوم ممکن است احساس کند که سينهٔ وى تنگ شده.

۴. اشکال در تنفس: مصدوم با دهان باز نفس نفس مى‌زند.

۵. مصدوم ممکن است پشت سر هم عطسه کند.

۶. صورت و به‌خصوص دور چشم‌ها ممکن است ورم کند.

۷. نبض سريع مى‌شود.

۸. بيهوشى دست مى‌دهد.


- هدف:

مصدوم را به بيمارستان رسانده و آماده انجام روش‌هاى نجات زندگى باشيد.


- درمان:

به درمان شوک مراجعه کنيد.


۱. راه تنفس مصدوم را باز نگه داريد. اگر تنفس مشکل شد مصدوم را در وضعيت بهبود قرار دهيد.

۲. اگر تنفس و ضربان ايستاد بلافاصله روش‌هاى نجات زندگى را شروع کنيد.

۳. مصدوم را بلافاصله به بيمارستان برسانيد.