دليل عمده دندان‌درد فاسد شدن ميناى دندان است، اما ممکن است دندان‌درد بر اثر آبسه يا درد نقاط ديگر بدن هم باشد، براى مثال درد ناشى از التهاب عصب صورت (نورالژيا).


- عوارض و نشانه‌ها:

درد در دندان‌ها يا آرواره‌ها، که ممکن است ثابت، ضربا‌ن‌دار يا به‌صورت زغ‌زغ باشد. درد ممکن است بر اثر نوشيدنى يا غذاى سرد يا گرم بدتر شود.


- درمان:

۱. يک گوش پاک‌کن تميز آغشته به روغن کلاو [اسانس ميخک] (اگر در دسترس باشد) به دندان آسيب‌ديده چند بار بزنيد و برداريد.۲. اگر درد باز هم ادامه پيدا کرد دور يک بطرى آب داغ را حوله بپيچيد يا يک بالشتک گرم روى گونه در سمت دندانِ درد گرفته قرار دهيد.۳. اگر درد همچنان ادامه پيدا کرد مصدوم بايد بدون معطلى به دندانپزشک مراجعه کند.