ميگرن سردرد شديد و (گاهى اوقات) غيرقابل تحملى است که اکثراً بدون هيچ دليل ظاهرى روى مى‌دهد و به‌طور عادى نمى‌توان آن را به اختلال خاصى نسبت داد. اما حمله‌هاى ميگرن ممکن است به‌دنبال نخوردن غذا، سر و صدا، گرما، مسافرت يا اختلال‌هاى عاطفى‌ شروع شود. حمله‌هاى ميگرن شديدتر از سردردهاى معمولى است ولى به اندازهٔ سردردهاى معمولى شايع نيست و کسانى که از ميگرن رنج مى‌برند خود به خوبى بين سردرد معمولى و حمله ميگرن فرق مى‌گذارند.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم حالت سوسو زدن بينائى را تجربه مى‌کند. اين حالت قبل از شروع سردرد پيش مى‌آيد.

۲. به مصدوم حالت تهوع دست مى‌دهد و ممکن است استفراغ کند.

۳. درد فشرده ضربانى که ممکن است فقط در يک طرف سر احساس شود.

۴. مصدوم تحمل نور يا صدا را ندارد.

۵. مصدوم ممکن است خيلى رنگ‌پريده به‌نظر بيايد.


- درمان:

آنچه را که در مورد سردرد در بالا گفته شد عمل کنيد.