دلايل بسيارى براى درد شکم وجود دارد مثل هضم نشدن غذا، قولنج، عادت ماهيانه، يبوست و مسموميت غذائى به‌طور کلى اگر دل درد کمتر از نيم ساعت طول بکشد و با عوارضى مثل سردرد، استفراغ، تب يا اسهال همراه نباشد، چندان مهم نيست.


- عوارض و نشانه‌ها:

درد ممکن است در هر ناحيه‌اى از شکم احساس شود که ممکن است به‌صورت ثابت يا تيز يا نوبت به نوبت، به‌صورت موضعى يا عمومى باشد.


- درمان:

۱. براى آرام ساختن درد مصدوم را در يک حالت نيمه خوابيده به‌طورى که سر و شانه‌هاى آن بالا باشد، قرار دهيد زانوهاى وى را خم کنيد و مدت‌ها در همين وضع بماند.


اگر دل درد ناشى از عادت ماهيانه باشد مصدوم ممکن است که اگر کمى راه برود درد وى آرامتر شود.


۲. يک بالشتک گرم يا يک بطرى آب گرم که در حوله پيچيده شده روى ناحيهٔ درد بگذاريد.


۳. اگر احتمال استفراغ مى‌رود مصدوم را در وضعيت بهبود قرار دهيد.


۴. اگر به مصدوم حالت شوک دست داده بود او را بخوابانيد و درمان کنيد.


۵. اگر درد بيش از نيم ساعت طول کشيد يا در مورد وخامت حال مصدوم ترديد داريد او را به پزشک برسانيد.