گاهى اوقات تنها نوک قلاب ماهيگيرى در پوست فرو مى‌رود که در اين حالت به آسانى مى‌توان آن را از پوست خارج نمود. اما اگر نوک قلاب محکم در پوست يا بافت زير پوست گير کرده باشد کوشش نکنيد که آن را خارج نمائيد. اين‌کار را به پزشک واگذار کنيد. تنها زمانى سعى در بيرون آوردن قلاب از پوست و (يا) گوشت نمائيد که پزشک سريعاً در دسترس نباشد.


- هدف:

با ملايمت نوک قلاب را از پوست بيرون بياوريد و آن را مثل جراحت‌هاى جزئى درمان کنيد. اگر نوک قلاب کاملاً داخل گوشت بدن گير کرده بود به پزشک مراجعه کنيد.


- درمان:

۱. نخ قلاب را پاره کنيد.


۲. اگر نوک قلاب کاملاً در پوست گير نکرده بود قلاب را خارج کنيد و مانند جراحت‌هاى جزئى درمان کنيد.


۳. اگر نوک قلاب کاملاً در پوست گير کرده باشد عضو آسيب‌ديده را مانند اشياء فرورفته در بدن درمان و بعد به پزشک مراجعه کنيد.


- اگر پزشک سريعاً در دسترس نباشد:

۱. نخ قلاب را پاره کنيد.


۲. تا آنجا که خطر آسيب رسيدن به بافت‌هاى زير پوست وجود نداشته باشد، قلاب را داخل پوست فشار دهيد تا نوک آن بيرون بزند، سپس نوک قلاب را ببريد.۳. با ملايمت قلاب را بيرون بکشيد، زخم را تميز و سپس پانسمان نمائيد.۴. از آنجا که ممکن است خطر عفونت زخم را تهديد کند، به پزشک مراجعه کنيد.