خرده‌هاى چوب يا براده‌هاى آهن يا خرده شيشه معمول‌ترين اشيائى هستند که ممکن است در پوست فرو روند. آنها را مى‌توان با ملايمت با استفاده از يک پنس يا موچين به‌ترتيبى که در درمان شرح داده شده بيرون بياوريد. اما اگر اين اشياء عميقاً فرو رفته باشند هرچه زودتر به پزشک مراجعه کنيد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. نشانهٔ قابل مشاهده از فرورفتگى شيء خارجي.

۲. درد و حساسيت در ناحيه جراحت.


- هدف:

با ملايمت شيء خارجى را از بدن خارج کنيد.


- درمان:

۱. اگر اطراف جراحت کثيف است با استفاده از آب و صابون آن را بشوئيد و تميز کنيد (به مبحث زخم و خونريزى مراجعه شود).۲. پنس را با گرفتن روى شعلهٔ آتش ضدعفونى کنيد.۳. پنس را تا آنجا که ممکن است به پوست نزديک کنيد و بعد دو سرا آن را به‌هم بچسبانيد و شيء خارجى را در جهت مخالفى که در پوست فرورفته به آرامى و با ملايمت بيرون بکشيد.۴. اگر شيء به آسانى بيرون نيامد يا شکست آن را مانند اشياء فرورفته در بدن درمان کنيد و او را نزد پزشک بفرستيد.


نبايد براى دسترسى به شيء در پوست جستجو کنيد.


- توجه:

مطمئن شويد که مصدوم آمپول کزاز زده و هنوز از تاريخ آن نگذشته. زيرا اين اشياء به‌ندرت ممکن است تميز باشند.