نيش حشراتى مانند زنبور عسل و زنبور وحشى و نظاير آن بيشتر دردناک و هراس‌انگيز است تا اينکه خطرناک باشد. البته بعضى از افراد نسبت به هرگونه سمى حساسيت دارند. به‌علاوه نيش‌هاى متعدد از يک دسته حشرات ممکن است کاملاً خطرناک باشد (به مبحث واکنش حساسيتى شديد مراجعه شود). نيش‌خوردگى در دهان و گلو باعث ورم بافت‌هاى دهان و گلو شده که به خفگى منجر مى‌شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. درد تيز غيرمنتظره.


۲. اطراف ناحيه آسيب‌ديده ورم کرده و مرکز ورم قرمز و به‌صورت يک نقطه کوچک سوراخ است.


۳. احتمالاً به مصدوم شوک دست مى‌دهد که بستگى به شدت واکنش بدن مصدوم دارد (مبحث شوک).


- هدف:

اگر نيش موجود باشد بايد آن را خارج نمود و کوشش نمود تا ورم کمتر و درد آرام‌تر شود. اگر نيش‌زدگى داخل دهان اتفاق افتاده باشد بايد مصدوم را هر چه زودتر به بيمارستان رساند.


- درمان:

۱. براى نيش فرو رفته در پوست


- اگر نيش در پوست باقى مانده، پنس يا موچين را تا آنجا که ممکن است به پوست نزديک کنيد. نيش را بگيريد و خارج کنيد.نبايد کيسهٔ زهر را فشار دهيد، اين‌کار باعث مى‌شود که باقى‌ماندهٔ زهر وارد پوست بشود.


- براى آرام کردن درد و کمتر کردن ورم از کمپرس سرد محلول بى‌کربنات دوسود استفاده کنيد.


۲. نيش‌خوردگى دهان يا گلو


- براى کاهش ورم به مصدوم يخ بدهيد تا بمکد يا اينکه دهان او را با آب سرد يا محلول بى‌کربنات دوسود (اگر در دسترس داريد) شستشو بدهيد (يک قاشق چاى‌خورى براى هر ليوان).


- اگر تنفس مصدوم دچار اشکال شد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد.- مصدوم را به بيمارستان برسانيد.