اين استخوان کوچک که جلوى مفصل زانو قرار گرفته تکيه‌گاهى است براى ماهيچه‌هاى ران و ربا‌ط‌هاى درشت‌ني. کاسهٔ زانو ممکن است بر اثر ضربه مستقيم يا بر اثر حرکت شديد ماهيچه‌اى مانند اشتباه شوت کردن بشکند.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.

۲. درد شديد در زانو به‌خصوص جلوى زانو.

۳. حساسيت در اطراف کاسهٔ زانو.

۴. عدم تحرک مفصل زانو؛ مصدوم قادر به خم کردن زانو نيست.

۵. ورم قابل توجه و پس از آن کبودى ممکن است آشکار شود.


- درمان:

۱. مصدوم را به پشت بخوابانيد به‌طورى که با گذاشتن يک کت يا پتوى تا شده سر و شانه‌هاى آن کمى بالا بيايد.


۲. با ملايمت پاى شکسته را بگيريد کمى بالا بياوريد و زير پا يک تخته شکسته‌بندى که از زير باسن تا پاشنه پا ادامه پيدا کند قرار دهيد. بين پا و تخته به اندازهٔ کافى بالشتک بگذاريد. زير زانو درست به اندازه‌اى که حفر را پر کند بالشتک اضافى بگذاريد. يک بالشتک اضافى ديگر نيز زير پاشنه پا قرار دهيد تا از تخته فاصله پيدا کند.۳. به شکل هشت لاتين دور قوزک، کف پا و تخته، باند بپيچيد و کنار تخته گره بزنيد. يک نوار پهن دور ران و تخته و يکى هم دور ساق و تخته ببنديد و در طرف بيرونى پاى شکسته گره بزنيد.۴. مصدوم را به‌صورتى که وضعيت درمانى آن حفظ شود با برانکارد به بيمارستان برسانيد.