شکستگى لگن خاصره ممکن است بر اثر نيروى مستقيم يا بر اثر نيروى نامستقيم که به‌عنوان مثال بر اثر تصادف با اتومبيل پيش مى‌آيد، رخ دهد. به‌عنوان مثال برخورد زانو با سپر يک اتومبيل مى‌تواند نيروى زيادى به سر استخوان ران از طريق مفصل ران وارد نمائيد.


شکستگى ممکن است در يک يا دو طرف لگن خاصره اتفاق بى‌افتد و احتمالاً با جراحت مثانه و مجراى ادرار همراه باشد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.


۲. درد و حساسيت در ناحيهٔ باسن و کشالهٔ ران که بر اثر حرکت بيشتر مى‌شود.


۳. اگرچه پاها سالم به نظر مى‌رسند اما مصدوم نمى‌تواند روى پا راه برود يا حتى بايستد.


۴. اگر مثانه يا مجراهاى ادرار آسيب‌ديده باشند مصدوم ميل شديدى به دفع ادرار دارد و اگر ادرار کند ممکن است ادرار آغشته به خون باشد.


۵. عوارض و نشانه‌هاى شوک.


- هدف:

در وضعيت راحت قرار دادن مصدوم و رساندن او به‌صورت اورژانس به بيمارستان.


- درمان:

۱. مصدوم را به پشت بخوابانيد به‌طورى که پاهاى آن کشيده باشد يا اگر براى مصدوم راحت‌تر است کمى پاى او را خم کنيد و يک پتوى تا شده زير پاهاى وى قرار دهيد.۲. اگر مصدوم ميل به دفع ادرار داشت با اين کار مخالفت کنيد. زيرا که ادرار ممکن است به بافت‌ها راه پيدا کند.


۳. اگر رسيدن آمبولانس قريب‌الوقوع است يک پتو روى مصدوم بکشيد و منتظر رسيدن آمبولانس شويد.


۴. اگر مى‌دانيد که آمبولانس دير مى‌رسد يا راه بيمارستان طولانى است - بيش از ۳۰ دقيقه - و يا جاده ناهموار است با ملايمت دو باند پهن دور لگن خاصره ببنديد - اول باند پائينى و دوم باند بالائى - به‌طورى که نيمى از باند دوم روى نيمى از باند اول را بپوشاند و آن را در پهلوى قسمت سالم گره بزنيد. اگر دو طرف لگن خاصره شکسته شده باشد مى‌توانيد گره را وسط کمر بزنيد.۵. به مقدار کافى بالشتک نرم بين زانوها و قوزک‌هاى پا قرار دهيد.


۶. به شکل هشت لاتين دور قوزک و پا را باندپيچى نمائيد و يک باند هم دور زانوها ببنديد و آن را در طرف سالم گره بزنيد.۷. براى برطرف ساختن حالت شوک به ترتيبى که در مبحث شوک گفته شد عمل کنيد.


۸. مصدوم را به‌صورتى که وضعيت درمانى آن حفظ شود با برانکارد به بيمارستان برسانيد.