دنده‌ها ۱۲ جفت استخوان خميده هستند که از مهره‌هاى پشت تا جلوى تنه به‌صورت قوس‌دار امتداد مى‌يابند.


قفسهٔ سينه از جلو محدود مى‌شود به استخوان جناغ، از پشت به ستون فقرات و از پائين به پردهٔ ديافراگم و از طرفين به‌وسيله دنده‌ها محاصره شده است. درون قفسه سينه قلب، رگ‌هاى خونى اصلي، شش‌ها و ناى قرار دارند.


شانه و بازو از استخوان ترقوه، کتف (که به‌ندرت مى‌شکند) و استخوان‌هاى بازو تشکيل شده است استخوان ترقوه بين قسمت بالاى جناغ سينه و شانه قرار گرفته است و حائلى ايجاد مى‌کند که قسمت بالاى بازو را از سينه دور نگه مى‌دارد و تکيه‌گاه سر و گردن است. کتف محل اتصال ترقوه و استخوان بازو است.


هر دست داراى يک استخوان بازو، دو استخوان ساعد (که حرکت چرخشى مچ را امکان‌پذير مى‌کنند) و استخوان‌هاى کوچک مچ است.


استخوان‌هاى متعددى چارچوب کف دست را درست کرده‌اند و استخوان‌هاى کوچک زيادى انگشتان و شست را مى‌سازند.