شکستگى ممکن است هر جائى در طول استخوان ران رخ دهد. استخوان ران بلندترين استخوان بدن است و خون زيادى به آن مى‌رسد. تمام سوانحى که منجر به شکستگى استخوان ران مى‌شود بايستى به‌عنوان يک حالت وخيم در نظر گرفته شود زيرا که در اکثر موارد با خونريزى فراوان همراه است و ممکن است به شوک شديد منجر شود. (مبحث شوک).


اين نوع شکستگى غالباً از زمين خوردن و تصادف‌هاى جاده‌اى ناشى مى‌شود. در پيرها ممکن است حتى يک زمين خوردن ساده هم منجر به شکستگى شود. اما در جوانان براى شکسته شدن استخوان ران به نيروى قابل توجهى نياز است.


شکستگى مفصل ران (شکستگى سر يا قسمت بالائى استخوان ران) معمولاً با ضرب‌ديدگى شديد باسن اشتباه مى‌شود. اگر اشخاص مسن پس از زمين خوردن از درد ناحيه باسن شکايت داشتند معمولاً بايد اين احتمال را داد که استخوان ران در قسمت بالا ممکن است شکسته باشد و بايد آنها را به بيمارستان رساند.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.


۲. از شکل‌افتادگى قابل مشاهده در ناحيهٔ ران.


اگر شکستگى در ناحيهٔ ميله‌اى استخوان ران اتفاق افتاده باشد بر اثر انقباض ماهيچه‌هاى اطراف، استخوان شکسته احتمالاً کوتاه مى‌شود؛ اگر شکستگى در قسمت سر استخوان ران اتفاق افتاده باشد پا ممکن است به سمت بيرون پيچ بخورد.


۳. عوارض و نشانه‌هاى شوک.


- درمان:

به درمان شکستگى ساق پا در مبحث شکستگى ساق پا مراجعه شود.