باندپيچى دست و پا در جراحت

اين نوع باندپيچى براى نگهدارى پانسمان‌هاى سبک جراحت‌هاى دست و پا مانند خراشيدگى يا سوختگى که در آن نيازى به فشار مستقيم نيست، به‌کار مى‌رود. براى باندپيچى زخم‌هاى کف دست يا پا که دچار خونريزى هستند به مبحث جراحت‌هاى کف دست مراجعه شود.


- روش کار:

۱. دست آسيب‌ديده را کاملاً مستقيم و بالا بگيريد يک باند مثلثى پشت سدت او بگذاريد به‌طورى که قاعدهٔ آن به موازات مچ دست باشد، سپس رأس آن را به سمت کف دست برگردانيد تا رأس آن کمى پائين‌تر از مچ قرار گيرد.- توجه:

براى دست‌ها و پاهاى کوچک مى‌توانيد باند را از وسط تا کنيد و بعد آن را به‌کار ببريد.


۲. دو انتهاى آزاد را دور دست بپيچانيد و آنها را از روى هم رد کنيد و بالاخره آن را نقطه‌اى پائين‌تر از رأس باند به‌صورت مربعى گره بزنيد.۳. رأس باند را روى گره برگردانيد و آن را سنجاق کنيد.۴. گردش خون را چک کنيد.

باندپيچى فرق سر

اين نوع باندپيچى براى نگهداشتن پانسمان جراحت‌هاى فوق سر در سر جاى خود به‌کار مى‌رود و نمى‌توان از آن براى جلوگيرى از خونريزى استفاده کرد.


- روش کار:

۱. باند مثلثى شکل را از لبه قاعده تا کنيد. قاعده باند را روى پيشانى قرار دهيد به‌طورى که مرکز قاعد کمى بالاتر از ابروها قرار گيرد و رأس باند را پشت سر آويزان کنيد.۲. دو انتهاى باند را پشت سر محکم بکشيد به‌طورى که لبه‌هاى باند کمى بالاتر از گوش‌ها قرار گيرد.۳. دو انتهاى آن را از بالاى رأس باند که در پشت گردن قرار دارد رد کنيد و آنها را به جلو بياوريد.


۴. دو دنباله را روى پيشانى نزديک قاعده گره مربعى بزنيد.۵. با يک دست سر را نگه داريد و با دست ديگر با ملايمت رأس باند را بگيريد و بکشيد تا ديگر شل نباشد.۶. رأس را روى سر برگردانيد و آن را با يک سنجاق قفلى به باند در بالاى سر سنجاق کنيد.


باند حلقه‌اى

اين نوع باند براى نگهداشتن پانسمان بر سر جاى خود، وارد کردن فشار روى زخم براى جلوگيرى از خونريزي، يا براى باندپيچى ناراحتى‌هائى مثل رگ به‌رگ شدن عضو يا کشيدگى عضله، به‌کار مى‌رود. باندهاى حلقه‌اى استاندارد از پنبه، گاز يا کتان ساخته شده‌اند و معمولاً در حلقه‌هاى ۵ مترى عرضه مى‌شوند. اين نوع باند که به باند ”انطباقي“ معروف است در عين حال که سبک است مى‌تواند پانسمان را محکم بر جاى خود نگه دارد، و هم‌چنين از آنجا که مى‌تواند بر شکل خاص عضو منطبق شود، بنابراين يک فشار يکنواخت ايجاد مى‌کند.


باندهاى حلقه‌اى در اندازه‌هاى مختلف در دسترس هستند. اندازه و نوع باند مورد استفاده بسته به عضوى که بايد باندپيچى شود و چاقى و لاغري، فرق مى‌کند (براى جزئيات اندازهٔ باند به جدول زير مراجعه شود).

جدول اندازه متوسط باند حلقه‌اى براى باندپيچى اعضاء مختلف مصدوم بالغ

عضوى که بايد باندپيچى شود عرض باند
انگشت ۲/۵ سانتى‌متر
دست ۵ سانتى‌متر
بازو ۶-۵ سانتى‌متر
پا ۹-۷/۵ سانتى‌متر
بالاتنه ۱۵-۱۰ سانتى‌متر


قبل از به‌کار بردن باند حلقه‌اى از محکم پيچيده بودن آن مطمئن شويد و به عرض باند توجه نمائيد که آيا براى کار شما مناسب است يا خير. جلوى عضوى که مى‌خواهيد آن را باندپيچى کنيد بايستيد و آن عضو را با دست در موقعيتى که بايد پس از باندپيچى به آن صورت باقى بماند، نگه داريد. ”سر“ باند را کاملاً بالا بگيريد و در هر لحظه فقط چند سانتى‌متر از حلقه را باز کنيد. براى باندپيچى دست يا پاى چپ باند را در دست راست و براى باندپيچى دست يا پاى راست آن را در دست چپ خود نگه داريد. هميشه از داخل به بيرون و از پائين به بالاى جراحت باندپيچى کنيد.


هنگامى که يک حلقه کمى باز مى‌شود قسمت حلقه شده را سر و قسمت آزاد کوتاه را دنباله مى‌گويند.


کاربرد باند حلقه‌اى

معمول‌ترين روش استفاده از باند حلقه‌اى عبارت است از پيچش باند به‌صورت مارپيچ ساده به‌شکلى که در زير نشان داده شده است.


- روش کار:

۱. دنبالهٔ باند را روى دست آسيب‌ديده بگذاريد و يک بار محکم آن را به‌صورت اريب دور دست بچرخانيد تا دنباله در سر جاى خود محکم شود.۲. چندبار به‌صورت مارپيچ رو به بالا باند را دور عضو آسيب‌ديده بپيچيد. به‌طورى که هر پيچش دوسوم از پيچش قبلى را بپوشاند و لبه‌هاى بيرونى تقريباً به موازات هم قرار گيرند.۳. آخرين دور را نه اريب بلکه مستقيم پيچ بزنيد و انتهاى باند را محکم نمائيد.


۴. گردش خون را چک کنيد.


- محکم کردن انتهاى باند حلقه‌اى:

۱. انتهاى باند را فراتر از پانسمان زيرين تا بزنيد.۲. آن را با سنجاق قفلي، نوار چسب يا کليپس‌هاى مخصوص باند، سر جاى خود محکم کنيد.اگر سنجاق يا نوار چسب يا کليپس در اختيار نداشتيد مى‌توانيد انتهاى باند را گره بزنيد: حدود ۱۵ سانتى‌متر يا بيشتر از انتهاى باند را آزاد بگذاريد - اين مقدار به اندازهٔ عضوى که بايد باندپيچى شود بستگى دارد - و آن را از وسط پاره کنيد. انتهاى بريدگى را گره بزنيد و دو دنباله را دور عضو بچرخانيد و آن را گره بزنيد.