سکسکه عبارت است از تنفس صدادار هوا به‌طور مکرر که به‌وسيله انقباض غيرارادى ديافراگم انجام مى‌گيرد. معمولاً حالت سکسکه بيشتر از پنج دقيقه طول نمى‌کشد، و معمولاً يک ناراحتى سطحى است.


- هدف:

قطع تداوم انقباض‌ها. رفتن نزد پزشک در صورتى‌که ناراحتى مدت زيادى طول بکشد يا کاملاً حاد شود.


- درمان:

۱. از مصدوم بخواهيد که آرام بنشيند و نفس خود را در سينه نگه دارد. يا از او بخواهيد که ليوان آب را بدون نفس کشيدن جرعه جرعه بى‌آشامد.


۲. اگر اين کارها موفقيت‌آميز نبود يک پاکت کاغذى (نه پلاستيکي) روى دهان و بينى مصدوم قرار دهيد و از او بخواهيد که داخل پاکت دم و بازدم را انجام دهد.۳. اگر سکسکه براى مدت چند ساعت باقى ماند دنبال پزشک برويد.