زمانى اين حالت به مفصل دست مى‌دهد که رباط‌ها و بافت‌هاى اطراف آن مفصل به‌طور ناگهانى پيچ بخورند يا پاره شوند. براى مثال اگر پا به‌هنگام دويدن يا راه رفتن به‌طور غيرمنتظره چرخش کند، قوزک پا دچار رگ به رگ شدن مى‌شود. بعضى از رگ به رگ شدن‌ها جزئى هستند، و بعضى همراه با آسى وسيع بافت‌ها هستند که تمايز آن با شکستگى مشکل است. در تمام مواردى که دچار ترديد هستيد فرض را بر شکستگى بگذاريد و آن را مثل شکستگى درمان کنيد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. درد و حساسيت در اطراف مفصل که بر اثر حرکت بيشتر مى‌شود.

۲. ورم در اطراف مفصل و به دنبال آن کبودي.


- هدف:

فراهم کردن راحتى مصدوم تا آنجا که امکان دارد.


- درمان:

۱. عضو صدمه ديده را در راحت‌ترين وضعى که مصدوم حس مى‌کند قرار دهيد و آن را نگهداريد. اگر صدمه به دست يا پا وارد شده آن را بالا بگيريد.۲. با ملايمت محل مفصل را لخت کنيد و اگر رگ به رگ شدن تازه رخ داده و از کمپرس سرد استفاده کنيد (مبحث کمپرس سرد) تا درد و ورم کمتر شود.


۳. يا اينکه، دور مفصل يک لايهٔ ضخيم پنبه بگذاريد و روى آن را باندپيچى کنيد تا ورم کمتر شود.


اگر آسيب‌ديدگى در ناحيه قوزک پا اتفاق افتاده بود، کفش و جوراب را از پاى مصدوم خارج نکنيد بلکه پا و قوزک را به‌صورت هشت لاتين از روى کفش باندپيچى نمائيد.۴. اگر عوارض همچنان ادامه يافت، او را نزد پزشک بفرستيد.


اگر در مورد وخامت صدمه ترديد داريد، آن را مثل شکستگى درمان کنيد.