مفصل زانو داراى دو غضروف نيم‌هلالى است که ممکن است يکى از آنها جابه‌جا يا پاره شود. اين حالت در حوادث ورزشى مانند شوت اشتباهي، سر خوردن از سرازيرى يا چرخش بدن هنگامى که سنگينى بدن روى پاها قرار دارد رخ مى‌دهد.


- هدف:

فراهم‌آوردن راحتى مصدوم تا آنجا که امکان دارد و انتقال او به بيمارستان.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم ممکن است اظهار کند که از يک درد شديد تهوع‌آور در اطراف زانو (بيشتر در قسمت داخل) رنج مى‌برد.


۲. زانوى صدمه‌ديده به حالت خم شده باقى مى‌ماند و مصدوم نمى‌تواند زانوى خود را راست کند.


۳. ممکن است بر اثر جمع شدن مايع، مفصل زانو ورم کند.


- درمان:

۱. مصدوم را در راحت‌ترين وضعى که حس مى‌کند قرار دهيد.


نبايد به ترکيب زانوى خم شده دست بزنيد يا کوشش کنيد که آن را در وضعيت اول برگردانيد.


۲. اطراف زانو به اندازه کافى بالشتک نرم بگذاريد و مطمئن شويد که بالا و پائين زانو خوب پوشانده شده است. روى آن باند بپيچيد و آن را محکم گره بزنيد تا زانو را به همان وضع که هست نگهدارد اما نه آنقدر محکم که باعث ناراحتى مصدوم شود يا روى گردش خون تأثير بگذارد.اگر لازم آمد براى بى‌حرکت کردن زانوى صدمه ديده پاى آسيب‌ديده را روى پاى سالم قرار دهيد و آن را از ناحيهٔ قوزک و کف پاها باندپيچى کنيد يا اينکه يک بالش زير و دور پا بگذاريد.


۳. مصدوم را به‌صورتى که وضعيت درمانى آن حفظ شود به بيمارستان انتقال دهيد.