اين حالت که معمولاً به‌نام ”ديسک“ معروف است زمانى اتفاق مى‌افتد که يک قطعه از غضروف جداکنندهٔ مهره‌ها در ستون فقرات، به سمت ريشهٔ عصب يا نخاع بيرون بزند. اين حالت مى‌تواند بسيار دردناک باشد اگرچه آغاز درد ممکن است ناگهانى يا تدريجى باشد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. درد شديد تيز در پشت که به‌صورت شعاع به سمت پاها پخش مى‌شود و ممکن است بر اثر حرکت زيادتر شود.


۲. مصدوم از اينکه گردن يا پشت خود را حرکت دهد اکراه دارد، يا اصولاً قادر به اين کار نيست.


- هدف:

فراهم آوردن راحتى مصدوم و خبر کردن اورژانس.


- درمان:

۱. مصدوم را روى يک سطح صاف محکم در راحت‌ترين وضعيتى که امکان دارد، بخوابانيد.

۲. پزشک را خبر کنيد.